Vaak gestelde vragen

Zoetwater Ziekten

Oogzwelling bij kempvis

Hallo, T.o.v. "aard van de ziekte":er zijn verschillende mogelijkheden - het waarschijnlijkst is een lesie of (c.q. ook) een bacteriële infectie van de oogachtergrond. T.o.v."behand...

Zoetwater Techniek

Op welke hoogte wordt de uitloop bij binnenfilters ingesteld?

Hallo, er zijn geen vaste regels, het kan beide. Hoe men de uitlaat van de filter aansluit, is ook afhankelijk van de te verzorgen vissen. Voor labyrintvissen zou bijv. de stroming...

Zoetwater Ziekten

Open wond aan het hoofd van een waterschildpad

Hallo, ja, dit zou men. De dierenarts heeft de middelen en de kennis, om open wonden deskundig te verzorgen. Als spoedmaatregel ter verlichting en ontstekingsremmend is sera sanipur...

Zoetwater Verzorgen

Osmosewater met sera mineral salt voor maanvissen gereedmaken voor gebruik

Hallo, dit is zonder problemen mogelijk, exact voor deze toepassingen werd sera mineral salt ja ontwikkeld! Voor maanvissen en andere vissen uit dit soort biotopen adviseer ik ca. 5...

Zoetwater Vissen

Pantsermeerval (Hoplosternum) vindt geen contact met soortgenoten

Hallo, ik interpreteer dit nu eens zo, dat de vis (tot op de geknelde vinnen na) van begin af aan er zo uitgezien heeft en in de tussentijd niet van kleur veranderd is (door...

Zoetwater Verzorgen Ongewervelde

Permanent stijgende nitraat- en fosfaatwaarden / Slakkenplaag

Hallo, T.o.v. "fosfaat-/nitraat-waarden":deze belastingparameters komen voor een deel uit het leidingwater, meestal ontstaan zij echter door het voeder - vooral als er een dichte...

Handelaren search
l