Vaak gestelde vragen

Zoetwater Verzorgen

pH-verhoging en tegelijk verlaging van de hardheid

Hallo, in dit geval adviseren wij een ontzilting door omkeerosmose of ionen uitwisseling. Het ontzoute water kan dan met  sera mineral salt op de gewenste totale hardheid gebracht...

Zoetwater Verzorgen

pH-waarde blijft ook na het verversen van het water onder 6,5

Hallo, T.o.v. "osmosewater":alleen maar als noot: de pH-waarde van osmosewater heeft bijna geen zeggingskracht - door de niet aanwezige buffering kan hij sterk schommelen. Ook zijn...

Zoetwater Verzorgen

Planten groeien niet en lossen zich op

Hallo, voor planten schadelijke insecten o.d. zijn bijna absoluut zeker uit te sluiten - mogelijke oorzaken zijn er echter velen: Hoge geleiding (boven ca. 500 µS/cm) Binnen het...

Zoetwater Vissen

Platy mannetje is agressief tegenover soortgenoten

Hallo, dit is bij de verhouding van de sekse helaas normaal. Platy mannetjes zijn tegenover soortgenoten best agressief, vooral, als (zoals hier) er te min vrouwtjes zijn. Ik zie...

Zoetwater

Plotsklaps slecht water en een slakkenplaag

Hallo, iets wijst erop, dat er in het aquarium een dood dier (vis of een grotere slak) ligt en tot ontbinding is overgegaan, waardoor het water sterk belast wordt. Vaak (!) een deel...

Zoetwater Techniek

Positionering van de sera F 700

Hallo, ja, dit betreft de volledige filter! Bij het "op de bodem leggen" zou men wel erop moeten letten, dat geen zand/grind naar binnen dringt  en c.q. de loopeenheid daardoor...

Handelaren search
l