Vaak gestelde vragen

Zoetwater Ziekten

sera costapur F: gebruikstips

Hallo, T.o.v. "verlichting/CO2-bemesting":beide kan aanblijven; bij de  CO2-toevoer moet men echter  op de ademhaling van de vissen letten en deze zo nodig iets smoren.Omdat dit vaak...

Zoetwater Ziekten

sera ectopur: Toepassing en compatibiliteit

Hallo, sera ectopur is zelfs meer geschikt dan gewoon zout:het is een verdere ontwikkeling van de bekende zouttherapie, waarbij deze door zuurstofloslatende stoffen nog wordt...

Zoetwater Techniek

sera fil 60/120 veilig voor jonge garnalen?

Hallo, het water wordt in het onderste gedeelte aangezogen en loopt dan ten eerste door een spons, die op zich al bijna veilig is - ook voor jonge garnalen. Als er toch nog twijfels...

Zoetwater Verzorgen

sera florenette op of in het grind?

Hallo, dit is niet belangrijk - als de tablet optisch storend is, kan ze ook in de bodemgrond gedrukt worden! Groetjes sera GmbHDr. Bodo Schnell

Zoetwater Verzorgen

sera super peat (zwarte turf granulaat): hoeveel en hoe lang?

Hallo, gemiddeld rekent men op 4 - 6 weken.Maar dit is ook afhankelijk van de KH en hoe vaak het water ververst wordt [vgl. ook FAQ " Hoe lang kan turf granulaat (sera super peat) in...

Zoetwater Ongewervelde

Slakken eten de planten af

Hallo, ik ben er redelijk van overtuigd, dat het in dit geval geen posthorenslakken (Planorbarius corneus) zijn, omdat deze gezonde planten uiterst zelden (bij acuut voedseltekort)...

Handelaren search
l