Vaak gestelde vragen

Zoetwater Ongewervelde

Vissen als slakkenverdelgers?

Hallo, van het inzetten van vissen als "slakkenverdelger" kunnen wij alleen maar dringend afraden! Meestal zijn het clownbotia's of diverse kogelvissoorten. Deze vissen zijn voor...

Toon het complete antwoord
Zoetwater Vissen

Vissen net zoals guppy's met oranje-zwart motief - welke soort is het, en hoe worden ze verzorgt? (Endler)

Hallo, volgens de beschrijving is het bijna zeker de zgn. Endler-guppy (Poecilia wingei). Deze vissen zijn nauw verwant met de bekende guppy's en laveren ook onder elkaar. De...

Toon het complete antwoord
Zoetwater Vissen

Vragen met betrekking op de bezetting van een nieuw 200-liter-aquarium

Hallo, als het om de soorten gaat bestaan er geen bedenkingen, echter zijn telkens 8 platy's en guppy's tamelijk veel, vooral omdat zich de levendbarende binnen de kortste tijd sterk...

Toon het complete antwoord
Zoetwater Vissen

Vragen met betrekking op de nakweek van Colisa lalia (dwerggoerami)

Hallo, T.o.v. "nestbouw/voederplaats":dit klinkt goed - ik adviseer, tenminste soms, eenvoudig op een andere plek te voeden! T.o.v. "extra aquarium":noch ... noch,  laat de vis...

Toon het complete antwoord
Zoetwater Vissen

Vragen voor de bezetting van een 190-liter-aquarium

Hallo, 4 Ancistrus-pantsermeervallen2 is genoeg - als men geen afnemers voor de  spoedig zeer talrijke jonge vissen heeft,  is het beter alleen maar vissen met hetzelfde geslacht in...

Toon het complete antwoord
Handelaren search
l