Vaak gestelde vragen

Zoetwater Vissen

Welke temperatuur voor discusvissen?

Hallo, discussen kunnen beslist vanaf 25 °C gehouden worden, de temperatuur mag wel niet plotseling verlaagd worden. Voor de meeste normale aquariumplanten is het geen verschil,...

Zoetwater Techniek

Welke tl-buis moet naar voren worden gebracht?

Hallo, in principe kann men de posotionering aan de persoonlijke smaak overlaten, maar deze combinatie is inderdaad een uitstekende standaardsituatie. Achtergrondinformatie: de...

Zoetwater Vissen

Welke voorwaarden moeten voor kempvissen vervult worden?

Hallo, wenselijk is eerder zacht water, weinig stroming en zwemmende planten. Van zeer drukke of zelfs bitse vissen (barbelen!) moet men beslist afstand doen. Vissen met grote en...

Zoetwater Ziekten

Witte stippen op de vissen?

Hallo, witte stippen op de vissen wijzen bijna altijd op Ichthyophthirius multifiliis, vaak ook  "Ichthyo" genoemd, een van de vaakst voorkomende visziekten in aquariums. De ziekte...

Zoetwater Ongewervelde

Witte wormen in het aquarium

Hallo, naar alle waarschijnlijkheid zijn het de zgn. Oligochaeten (rondwormen). Daarvoor pleit de in verhouding met de lichaamslengte kleine diameter alsook het feit, dat ze van de...

Zoetwater Ziekten

Wond bij Black Molly

Hallo, als er een klein wondje is (schubbenverlies), is dit normaliter niet zo erg en heelt onder hygiënische omstandigheden vanzelf. Men moet alleen maar erop letten, dat geen...

Handelaren search
l