Vaak gestelde vragen

Zoetwater Ongewervelde

Wormen en Hydra

Hallo, T.o.v. "schijwormen/Hydra"schijfwormen is een mogelijkheid met betrek op de aan de ruiten kruipende dieren, maar het is ook mogelijk dat het hier om rondwormen (Nematoden) of...

Zoetwater

Zand en grind combineren? / Hoe veel zand wordt benodigd?

Hallo, T.o.v. "zand en grind":een klein plekje met zand brengt niet veel, vooral omdat het zand binnen de kortste tijd letterlijk in het grind "verzinken" zou en de Indische...

Zoetwater

Zand met welke korrelmaat is geschikt?

Hallo, T.o.v. "zand 0,5 mm":nee, dit is ok. De korrels moeten wel rond zijn (geen gebroken zand), vooral, als er in het aquarium vissen zijn, die op de bodem leven of zich graag...

Zoetwater Ongewervelde Verzorgen

Zijn bemestingsmiddelen schadelijk voor garnalen?

Hallo, het gehalte aan koper is hier zo minimaal, dat er zelfs voor zeer sensitieve garnalen en ongewervelde dieren geen enkel gevaar bestaat. sera florena en sera florenette worden...

Zoetwater Vissen

Zijn cichliden geschikt als predators voor jonge guppy's?

Hallo, ja, dit gaat - als de waterwaarden passen (zacht, zwak zuur, zeer goede waterhygiëne). Cichliden zijn wat dit betreft  zeer veeleisend. De cichliden eten zeker alleen maar de...

Zoetwater

Zijn schulpen en slakkenhuizen schadelijk in het aquarium?

Hallo, als er op de schalen geen olie of andere - ongunstige resten van vlees - verontreinigingen zitten, valt er niets op af te dingen (behalve, dat het er c.q. optisch onnatuurlijk...

Handelaren search
l