Vaak gestelde vragen

Zoetwater Verzorgen Vissen

Zou het kunnen zijn, dat enkele dagen na een nitrietvergiftiging geen verhoogde nitrietwaarden meer aantoonbaar zijn?

Hallo, ja, dit is beslist mogelijk. Gevaarlijk hoge nitrietwaarden dalen na enkele dagen weer, voor zover er geen bacteriën remmende chemicaliën in het water zijn. De zogenoemde...

Zoetwater Ongewervelde

Zou men torenslakken in aquariums bestrijden?

Hallo, in feite is er geen reden voor, omdat vooral torenslakken in een aquarium uitgesproken nuttig zijn. Maar als het dan beslist nodig is, kan men ze met een slakkenval (sera...

Zoetwater Verzorgen

Zuivering bij het verversen van het water / Welke waarden moeten wanneer gecontroleerd worden?

Hallo, T.o.v. "zuivering van het water":sera aquatan (bindt o.a. koper en beschermt de vissen tegen chloor) is inderdaad altijd als het water ververst wordt te adviseren. Een...

Zoetwater Verzorgen

Zwarte algen in een goudvisaquarium

Hallo, waarschijnlijk zijn de puisten en draden punt-/of baard-/ penseelalgen, die biologisch tot de roodalgen behoren. In dit geval is te adviseren, het fosfaat- en ook het...

Zoetwater Vissen

Zwarte tetra (Gymnocorymbus ternetzi) hebben gepaaid

Hallo, T.o.v. "kuitschimmel":Het zou ook kunnen, dat de eieren niet of maar voor een deel bevrucht waren. Niet bevruchte eieren lossen zich al heel snel op en krijgen schimmel, die...

Zoetwater Ziekten

Zweer bij dwerggoerami

Hallo, in aanmerking komt een bacteriële infectie uit de Aeromonas- of Pseudomonas-omgeving (-> sera baktopur direct), maar ook een infectie met vistuberculose (niet te behandelen)...

Handelaren search
l