Vaak gestelde vragen

Zoetwater Verzorgen

Hoe kan men de hardheid van het water verlagen?

Hallo, T.o.v. "GH-waarde verlagen":binnen bepaalde grenzen (een paar graden hardheid) gaat dit met zwarte turf granulaat (sera super peat). Grotere verlagingen (bijv. voor de...

Zoetwater Verzorgen

Hoe kan men de KH-waarde verlagen?

Hallo, dit gaat door pH-verlagende middelen zoals sera pH/KH-minus, maar ook met sera super peat (zwarte turf granulaat). Deze producten baseren ja noodzakelijkerwijs op zuren (omdat...

Zoetwater Techniek

Hoe kan men een bypass-filter voor de denitrificatie bouwen?

Hallo, de opbouw is in principe heel eenvoudig:men benodigd alleen maar een kamer met in- en uitloop, die met sera siporax Professional (0,5 liter per 200 liter) opgevuld wordt. Hie...

Zoetwater Ziekten

Hoe kan men een vis met aspecifieke symptomen helpen?

Hallo, zonder concrete symptomen op een ziekte, zal men helaas niet veel meer kunnen doen, als de vis apart te zetten, voor zuurstofrijk water te zorgen (c.q. ventileren) en maar op...

Zoetwater Verzorgen Techniek

Hoe lang zijn pH-meetelektroden houdbaar?

Hallo, gemiddeld rekent men op ca. 2 jaar vanaf de productie. Op het heft van de elektrode is de datum te vinden - de code bestaat uit twee letters en twee cijfers.Dit zou bijv. zo...

Zoetwater Ziekten

Hoe moet ik sera baktopur doseren, als er ook gezonde vissen in het aquarium zijn?

Hallo, dit is geen probleem. De vissen kunnen zich - zoals het bij alle geneesmiddelen het geval is - iets onwel voelen, worden echter niet gedupeerd. Het is noodzakelijk de juiste...

Handelaren search
l