Vaak gestelde vragen

Zoetwater Verzorgen

Nitrietwaarde blijft voor maanden zeer hoog

Hallo, als het nitrietgehalte echter nog zo hoog is, klopt iets met de filter niet! Als de filters een vergelijkbaar volume hebben en met dezelfde filtermaterialen uitgerust zijn,...

Zoetwater Ziekten

Opgezwollen lichaam bij de neontetra's

Hallo, bij een kuitaanzet van het vrouwtje (wat in het aquarium heel zelden voorkomt) treed geen apathisch gedrag op, waardoor het eerder op een ziekte lijkt. Zonder meer details of...

Zoetwater Ziekten

Opgezwollen oog en niet normale zwemhouding

Hallo, het normale eten zegd eerder, dat het geen infectie is. Want bij de meeste infecties is er een gebrek aan eetlust. Zou het eventueel mogelijk kunnen zijn, dat de vis eens van...

Zoetwater Verzorgen

Opharden van osmosewater voor vissen afkomstig uit Midden-Amerika

Hallo, ik adviseer het opharden met sera mineral salt op ca. 6 - 8 °dKH en ca. 13 - 17 °dGH, behoudens de vissen zijn afkomstig uit Midden-Amerika - buitengewoon zacht water. Bij de...

Zoetwater Verzorgen Ongewervelde

pH-waarde voor garnalen aanpassen

Hallo, Als de pH-waarde praktisch naar "vers" leidingwater verwijst, moet men gewoon ff afwachten, meestal zal hij in het aquarium nog iets gaan dalen (hetzij de carbonaathardheid is...

Zoetwater Vissen

Piranha's in het aquarium

Hallo, eerst deel ik het eens in die verschillende onderwerpen in! Inrichting:men benodigd een zeer groot aquarium - voor 5 dieren niet onder 1.000 liter (beter meer) met zandbodem...

Handelaren search
l