Innovatie tegen nitriet: sera Nitrit-minus

Nitriet is een van de gevaarlijkste stoffen, die in een aquarium op natuurlijke manier kunnen ontstaan. Vooral tijdens de inloopfase van een nieuw aquarium, na een behandeling met geneesmiddelen of het vervangen van de filter kan het gebeuren, dat het nitrietgehalte binnen de kortste tijd omhoog gaat. Net voor deze kritieke situatie heeft de sera research-afdeling en innovatie gecreëerd, die snelle hulp bij een acute belasting biedt: sera Nitrit-minus.

Onmiddellijke hulp bij hoge nitrietwaarden

Het nieuwste resultaat van de sera research-afdeling is een doorbraak bij de verzorging van aquariums: sera Nitrit-minus verwijdert meteen tot 1,5 mg/l nitriet per dosering uit het aquariumwater en biedt op deze manier onmiddellijke hulp bij een acute belasting door nitriet (bijv. de gevreesde nitrietpiek). Daarbij bindt Nitrit-minus het giftige nitriet en zet het om in onbedenkelijke organische amine, die van de filterbacteriën verwerkt kunnen worden. Een wederoptreden van het nitriet is zodoende niet mogelijk. Bovendien kan Nitrit-minus ook ingezet worden om de verrijking van nitriet te voorkomen. Dit dreigt vooral tijdens de inloopfase van een nieuw aquarium, na een behandeling met geneesmiddelen of na het vervangen van de filter. In het geval, dat de nitrietwaarde extreem hoog is, kan het nieuwe middel zelfs tot het 5-voudige gedoseerd worden. Een regelmatige controle van de waterwaarden is altijd aanbevelenswaardig, maar vooral tijdens deze gevaarlijke belastende situaties belangrijk, om te kunnen zien, welke dosering de juiste is en hoe zich de nitrietwaarde veranderd. Voor siervissen, ongewervelde en planten is sera Nitrit-minus zeer goed verdraagzaam.

sera Nitrit-minus is vanaf meteen verkrijgbaar in de maten 100 ml, 250 ml, 500 ml, 2.500 ml und 5.000 ml.

Excursie: Nitrietpiek

Nitriet behoort tot de stoffen, die giftig en in adequate hoeveelheid zelfs levensgevaarlijk voor de vissen zijn. Een verrijking van nitriet zou daarom zo snel als mogelijk tegengewerkt moeten worden. Normaliter zorgen filterbacteriën in reeds goed op gang gekomen aquariums ervoor, dat nitriet afgebouwd wordt in nitraat en daarmee onschadelijk gemaakt wordt. Echter zijn er enkele scenario’s, waar zich nitriet verhoogd ophoopt en tot een gevaar voor de bewoners van het aquarium wordt. Tijdens de inloopfase van een nieuw aquarium zijn er bijzonder kritische tijden, waar  een controle van het nitrietgehalte noodzakelijk is. Doorgaans gaat het nitrietgehalte in het aquarium tussen de 5de en de 15de dag sterk omhoog – dit is de zogenaamde nitrietpiek. Vooral aquarianen worden vaak van de nitrietpiek verrast, die net pas met dit mooie hobby beginnen. Het begrijpen van de zogenaamde stikstofkringloop – die met een nitrietpiek begint – is daarom belangrijk, om een aquarium op lange termijn succesvol te kunnen handhaven.

Functionerende versus niet functionerende stikstofkringloop

Door de resten van planten en voeder, de uitwerpselen van de vissen en andere organische substanties ontstaan in het aquarium ammoniak (NH3) en ammonium (NH4). Het eerst genoemde is daarbij zeer giftig. De pH-waarde is bepalend, hoeveel ammonium veranderd in het giftige ammoniak: bij en pH-waarde boven de 7 vindt de omzetting van het onschuldige ammonium tot het giftige ammoniak plaats. Normaliter worden zowel ammoniak alsook ammonium omgezet in nitriet, hetwelk dan weer o.a. van de nitrosomonas-filterbacteriën afgebouwd wordt tot de plantenvoedingsstof nitraat. De nitriet afbouwende bacteriën benodigen echter duidelijk meer tijd, om zich te ontwikkelen, als de ammonium afbouwende bacteriën. Daarom ontstaat vooral tijdens de inloopfase van een nieuw aquarium de toename van het giftige nitriet.

Maar ook in een goed op gang gekomen aquarium kunnen hoge nitrietwaarden ontstaan, als de filterbacteriën bijv. door een behandeling met geneesmiddelen of een te intensieve reiniging van de filter beschadigd of sterk gereduceerd worden.

Stikstofkringloop in een goed op gang gekomen aquarium

 1. organische substanties
 2. ammoniak / ammonium
 3. nitriet
 4. nitraat
 5. filterbacteriën

Stikstofkringloop in de inloopfase

 1. organische substanties
 2. ammoniak / ammonium
 3. nitriet
 4. nitraat
 5. filterbacteriën

Stikstofkringloop in de inloopfase met sera Nitrit-minus

 1. organische substanties
 2. ammoniak / ammonium
 3. nitriet
 4. nitraat
 5. filterbacteriën
 6. met sera Nitrit-minus
 7. organische amine

sera Nitrit-minus tegen verhoogde nitrietwaarden

Is een nitrietpiek te overzien (bijv. bij een nieuw aquarium), kan sera Nitrit-minus ook preventief ingezet worden, om de gevaarlijke verrijking van nitriet te voorkomen. Een regelmatige controle van de nitrietwaarde geeft aan, of de nitrietpiek voorbij is. In het algemeen is een controle van de waterwaarden te adviseren, om eventuele veranderingen op tijd te zien en er tegenin te kunnen gaan.

Ook in acute belastings-situaties met nitriet is sera Nitrit-minus de juiste keuze, omdat het meteen tot 1,5 mg/l nitriet uit het water verwijdert en na behoefte tot het 5-voudige gedoseerd kan worden. Op grond van deze nuttige functies is sera Nitrit-minus de betrouwbare onmiddellijke hulp bij verhoogde nitrietwaarden.

Handelaren search
l