J

Dierenfoto’s voor de sera kalender 2019 gezocht

sera kalender-actie met prijsspel

Dierenfoto’s voor de sera kalender 2019 gezocht

Op grond van de uitstekende resonantie het afgelopen jaar, zal sera ook in 2018 weer een fotowedstrijd via Facebook organiseren. In totaal twaalf dierenfoto’s uit de gebieden aquaristiek, terraristiek en vijver worden voor de kalender 2019 gezocht. Betoverende diersoorten, indrukwekkende onderwaterwerelden, maar ook interessante gewone motieven hebben de kans, om in de kalender te komen. Op de 12 winnaars staat een groot productpakket te wachten.

Zoals in het afgelopen jaar, zal de sera kalender-actie 2019 ook weer via Facebook lopen. Alle Facebook-fans van sera roepen wij op, hun mooiste dieren- resp. natuurfoto’s onder vermelding van hun Facebook-naam en hun contactgegevens aan het volgende emailadres socialmedia2(at)sera(dot)biz te sturen. Het prijsspel loopt als volgt af: de deelnemers worden fans van de sera Facebook-pagina - als ze het nog niet zijn - en hebben de mogelijkheid, tot 04.07.2018, 10 uur een of meerdere foto’s op te sturen. Om in aanmerking te kunnen komen voor de wedstrijd, moet de foto een hoog scheidingsvermogen (300 dpi, 297 x 210 mm, liggend formaat!) hebben en het fotomotief moet afkomstig zijn uit de aquaristiek, terraristiek of de vijver. Bovendien moet de deelnemer/deelneemster boven de 18 jaar oud zijn en zijn/haar woonplaats in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Nederland, België, Luxemburg, Spanje, Portugal, Frankrijk, Engeland of Italië hebben. Uitvoerige voorwaarden voor de deelname aan het prijsspel:

De opgestuurde foto’s worden vervolgens van sera gesorteerd en de uitgekozen foto’s komen op 6 juli 2018 op onze Facebook-pagina te staan. Vanaf dit moment zijn de Facebook-users weer gevraagd: ze kunnen tot 16 juli 2018 hun stem afgeven, welke foto een plek in de kalender van 2019 moet krijgen. De twaalf foto’s met de meeste "likes" zullen een plek in de sera kalender krijgen en de winnaars ontvangen daarbij een groot productpakket, bestaande uit:

  • sera Biotop Nano LED Cube 16
  • sera Vipan Nature 250 ml
  • sera San Nature 250 ml
  • sera Flora Nature 250 ml
  • sera siporax algovec Professional
  • sera aquatan 250 ml

 

Naar de foto-actie: Link naar Facebook

 

Verlenging van de sluiting van de inzendingstermijn: maandag 9. juli 2018, 10 uur

 

 

Voorwaarden voor deelname prijsspel sera // sera kalender-actie 2019

Deelname

Met zijn deelname aan het prijsspel verklaard de deelnemer akkoord te gaan met de voorwaarden voor deelname. Alle personen, die op het moment van deelname 18 jaar of ouder zijn en meespelen vanuit een locatie in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Nederland, België, Luxemburg, Spanje, Portugal, Frankrijk, Groot-Brittannië en Noord-Ierland, of Italië kunnen deelnemen. Medewerkers van sera, alsook haar coöperatie-partners, die bij het opzetten en de afwikkeling van het prijsspel meedoen of meegedaan hebben zijn van deelname uitgesloten.

Het begin van het elk prijsspel is de publicatie van de post, het einde wordt expliciet bij elk prijsspel vermeld. Deelname aan het prijsspel is slechts één keer mogelijk. Bij dubbele deelname, manipulatie of iets dergelijks behoudt de organisator van het prijsspel zich het recht voor deze personen van de deelname uit te sluiten, ook voor toekomstige prijsspellen.

Afloop van het prijsspel

De actievoorwaarden voor de deelname zijn, dat de deelnemer fan van de sera Facebook-pagina is en een dier- of natuurfoto uit de gebieden aquaristiek, terraristiek of vijver opstuurd, wat een hoog scheidingsvermogen heeft (300 dpi, 297 x 210 mm, liggend formaat!) en aan de eisen (zie 4. auteursrecht en schendingen van het recht) voldoet. Er bestaat de mogelijkheid, meerdere foto’s op te sturen, echter kan er alleen maar een foto van de deelnemers voor de wedstrijd gekozen worden. Na de sluitingsdatum voor de inzending worden de foto’s van de organisator geschift en op hun kwaliteit en geschiktheid voor de kalender 2019 gecontroleerd. De uitgekozen foto’s worden op 06.07.2018 in een album op de sera Facebook-pagina geplaatst. Alle Facebook-users kunnen nu met behulp van de "like"-functie afstemmen, welke twaalf foto’s in de kalender gepubliceerd gaan worden. De 12 foto‘s met de meeste "likes" hebben de wedstrijd gewonnen en zullen in de sera Facebook-kalender gepubliceerd worden.

Verstrekken van de prijzen

De auteurs van de 12 foto‘s, die tot 16.07.2018, 10 uur de meeste "likes" ontvangen, zijn de winnaars van de wedstrijd. De prijs voor de winnaars is telkens een productpakket, bestaande uit de sera Biotop Nano LED Cube 16, sera Vipan Nature 250 ml, sera San Nature 250 ml, sera Flora Nature 250 ml, sera siporax algovec Professional 210 g en sera aquatan 250 ml. De prijzen worden niet in contanten uitbetaald. Als de prijs in de aangeprezen vorm niet meer ter beschikking staat, houd zich de organisator het recht voor een gelijkwaardige of van betere kwaliteit als alternatief te versturen. Eventueel te betalen belastingen door de prijs zijn ten koste van de winnaar.

De winnaars worden na afloop van het prijsspel van de organisator via facebook gekontakteerd en in de bij elk prijsspel behorende commentaren met name genoemd. Op grond van de privacybescherming is de winnaar echter zelf verplicht, zich bij de organisator te melden en zijn adres door te geven voor het ontvangen van de prijs. Voor het aannemen van de prijs door contactopname met de organisator heeft de winnaar 5 dagen na afloop van elk prijsspel de tijd, daarna vervalt de aanspraak volledig. Ook vervalt de aanspraak op de prijs bij foute contactdata, verkeerd leveradres of bij het niet afhalen van de prijs bij het postorderbedrijf, als de prijs daardoor niet bezorgd kon worden.

De verzending van de prijzen geschied alleen maar aan adressen in de boven genoemde deelnemers-landen binnen twee weken na bekendmaking van de winnaars.

Auteursrecht en rechtskundige instructie

Door het inzenden van een foto aan socialmedia2@sera.biz geeft de deelnemer de firma sera de toestemming, de foto met aangave van de Facebook-naam alsook c.q. het persoonlijke commentaar op de fan-pagina van sera te publiceren. Dit betekend wel, dat de deelnemer de auteur van de geuploadde foto moet zijn. Het gebruik van vreemde foto’s, pakweg uit het internet of van „stockphoto“ aanbieders, is uitdrukkelijk niet toegestaan.

De deelnemer verzekerd, dat hij in het bezit is van alle rechten met betrekking op de ingezonden foto, hij de onbeperkte verwerkingsrechten van alle fotodelen bezit, dat er geen derde rechten op deze foto heeft alsook bij de weergave van personen geen rechten van deze personen geschonden worden. Als er toch derden zouden zijn die claims voor de schending van hun rechten indienen, is de deelnemer aansprakelijk ervoor en niet de organisator.

sera behoud zich voor, de foto’s te wissen, die beledigingen, racisme en haatpropaganda, pornografie en obsceniteiten, bedreigingen van personen, instituties en ondernemingen bevatten resp. weergeven. De deelnemer verleend de organisator het ruimtelijk, tijdelijk en inhoudelijk onbeperkte gebruiksrecht, m.i.v. het recht van de publicatie, de replicatie en de bewerking van het opgestuurde foto voor het prijsspel en de verslaggeving ervan. Dit geldt vooral voor de publicatie van de foto op sociale netwerken zoals Facebook of op sera.de.

Bovendien ontvangt sera de rechten voor de bewerking (vooral de elektronische bewerking van de foto’s) en het gebruik ervan voor de sera kalender. De zoals boven vermelde overdracht van het gebruiksrecht is gratis zonder vergoeding.

Door zijn deelname gaat de deelnemer akkoord met de regels van deze fotowedstrijd.

Privacyverklaring

De organisator verheft en gebruikt de door de deelnemers verstrekte gegevens uitsluitend voor het prijsspel volgens de wettelijke verordeningen. De deelnemers kunnen schriftelijk of in tekstvorm altijd informatie aanvragen, over de persoonsgegevens die bij de organisator zijn opgeslagen. Ze kunnen altijd een correctie alsook het wissen ervan verlangen. Met zijn deelname aan het prijsspel verklaard de deelnemer akkoord te gaan met de voorwaarden, dat zijn naam in het geval dat hij een van de winnaars is, openbaar op Facebook, de sera homepage en printpublicaties genoemd wordt. Na afloop van de actie resp. in het geval van een winst na de afwikkeling van de winst worden alle gegevens gewist.

De deelnemers hebben te allen tijde de mogelijkheid, hun toestemming voor de opslag van hun gegevens, hun email-adres en het gebruik ervan voor het prijsspel te herroepen. Voor de herroeping stelt sera de contactmogelijkheid via de webpagina (https://www.sera.de/nl/service/contact1/) ter beschikking.

Disclaimer

De organisator van het prijsspel is niet aansprakelijk voor technische storingen, die bij de dataoverdracht optreden. Ook is hij niet aansprakelijk als er data van de deelnemers niet overdragen worden, omdat de organisator geen invloed heeft op de gegevenstransmissie.

Vrijstellingsclausule

De bijdragen (beelden, links en teksten) van de deelnemers mogen geen beledigingen, foutieve feiten, concurrentie-, merk- of auteursrecht schendingen bevatten. Als er echter derden eisen voor de schending van hun rechten invorderen, zo stelt de deelnemer de organisator van het prijsspel voor eisen met betrekking op zijn bijdrage vrij. Met de deelname aan dit prijsspel verplicht de deelnemer zich, persoonlijk aansprakelijk te zijn voor eventuele schendingen van het recht.

Organisator

sera GmbH, Borsigstraße 49, 52525 Heinsberg, Duitsland

Alle acties staan niet in verbinding met facebook en worden op geen manier van facebook gesponsoord, ondersteund of georganiseerd. Facebook is niet de contactpersoon voor prijsspellen op de facebookpagina van de sera GmbH. De ontvanger van de door de deelnemers verstrekte gegevens is niet facebook, maar de sera GmbH. De data worden op de server van de sera GmbH opgeslagen en uitsluitend voor de uitvoering van het prijsspel gebruikt. Alle vragen, commentaren of klachten met betrekking op het prijsspel zijn direct an de sera GmbH en niet aan facebook te richten. De sera GmbH en niet facebook is verantwoordelijk voor schade, verlies en kosten (inclusief advocatenhonorarium en -kosten in gepaste omvang), welke uit claims met betrekking op het prijsspel resulteren (vooral diens publicatie en organisatie).

Beëindiging met geldig excuus

De organisator van het prijsspel behoudt zich het recht voor, het prijsspel of delen ervan met geldig excuus zonder aankondiging vooraf te onderbreken of op te zeggen.

Wijziging van de voorwaarden voor deelname

De organisator behoudt zich voor, de voorwaarden voor de deelname te veranderen. Deze veranderingen hebben een juridische werking voor alle prijsspellen, waarvan het begin in de tijd na de verandering ligt.

Handelaren search
l