J

Tips voor een goede vijver onderhoud

Start van de vijver seizoen

Tips voor een goede vijver onderhoud

De recente sneeuw is gesmolten, de temperaturen onder het vriespunt zijn verdwenen, en de zon toont steeds langer haar gezicht. Het is lente en voor alle vijverbezitters startschot hun oase fit te maken voor de zomer seizoen. Met welke mogelijke maatregels dit goed lukt, tonen de volgende tips en trucs van sera.

1. Vijver schoon maken

Een vijverreiniging moet pas gebeuren, wanneer het water een temperatuur van 12 °C heeft bereikt. Met behulp van een vangnet loof en afgestorven plantenresten verwijderen. Overmatige afzettingen op de bodem met een slikzuiger verwijderen of modder en slik bijtende producten gebruiken, die de organische afzettingen breken. Verder raden wij aan een derde van het vijverwater te wisselen, zo dat schadelijke stoffen, die gevormd zijn worden in herfst en winter, worden verwijdert. Om de vijverbewoners voor stress te beschutten en zware metalen te neutraliseren, het verse water met sera KOI PROTECT opbereiden.

2. Water waardes controleren

Voor een optimale waterkwaliteit, en zo een gezonde omgeving voor vissen en planten, controleren vijverbezitters de waterwaarden. Dit gaat het beste met specifieke testen (ph-, kh- nitriet, nitraat- of fosfaat test), bijvoorbeeld van sera. Een uitgebreide analyse met specifieke aanbevelingen biet het online lab gratis.

3. Krachtige filtering

De belangrijkste beidrage aan de onberispelijke waterkwaliteit maakt een effectieve filter met een hoog rendement filter media, zoals sera siporax pond Professional. Het heeft een driedimensionale poriën en kanalen structuur. Hierdoor vormen zich high-performance biofilms die in de poriën en langs de wanden groeien. Reinigingbacteriën kunnen zich zo optimaal vestigen. Andere filtermedia, met grotere oppervlakte gegevens, hebben gewoonlijk te kleine poriën, zo dat zich de reinigingbacteriën niet kunnen vestigen. Zijn de poriën en kanalen te groot, worden de bacteriën weggespoeld en kunnen zo hun dienst niet uitvoeren. sera siporax Professional bereikt dan ook in vergelijking met keramisch filtermateriaal een 34-maal hogere degradatie efficiëntie.

 

4. Voeddingsstoffen voor algen vermijden

Wie van te voren fosfaat, het nummer een groeibevorderaar voor algen, permanent bindt, voorkomt op lange termijn de proliferatie van deze misdadigers. Speciale producten (bijvoorbeld sera pond phosvec) binden bestaand fosfaat betrouwbar.

Met deze maatregels kunnen vijverfans weer en bewonderende blik op hun in het zonlicht glinsterende idylle werpen. In de rubriek "infobrochures vindt u overigens het handig boekje "Gezonder vijvervissen", dat over visziekten en verschillende behandelingsmethodes opklaart.

Handelaren search
l