J

sera siporax pond Professional 25 mm

sera siporax pond biologiczny wkład filtracyjny do wszystkich filtrów stawowych1 litr sera pond siporax dostarcza tyle powierzchni do zasiedlenia się bakterii filtracyjnych, ile około 34 litry ceramicznego materiału filtracyjnego. Filtracja wstępna z sera biofibres zapobiega dostaniu się grubych cząstek do biofiltra.

sera siporax pond zapewnia bakteriom beztlenowym wyjątkowo dużą ilość otwartych tuneli, które umożliwiają zaopatrzenie bakterii w substancje odżywcze i odpowiednią ilość czystej wody. Wewnątrz tunelu panują warunki ubogie w tlen, przez co bakterie zmuszone są do rozkładu azotanów by zapewnić sobie tlen. W kosekwencji ciągłego rozkładu azotanów, woda w stawie staje się w nie uboga.

Powierzchnia 1 litra sera siporax pond ma prawie taka samą moc biologicznego rozkładu jak 34 litry ceramicznego materiału filtracyjnego.

Formuła obliczeniowa dla sera siporax pond:
Jeden litr sera pond siporax jest wystarczający dla oczyszczenia 1000 litrów wody stawu z 20 rybami o długości 10 cm każda lub porównywalnej obsady (odpowiadającej w przybliżeniu ok. 1,5 kg gdy karmiona jest 40 g paszy wysokiej jakości na nadzień) z zanieczyszczeń organicznych.

Wyszukiwanie sprzedawcy
l