J

sera reptil daylight compact − 26 W 

Światło dzienne dla terrariów

2% UV-B
  • Oświetlenie do terrariów o podstawowym zakresie emisji UV-B
  • Wspomaga wzrost roślin

Produkt zawiera rtęć i nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi. Prosimy o przekazanie go do lokalnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych w celu utylizacji.

 

Nazwa produktu SAP-Mat.-Oznaczenie Zawartość Nr art. SAP-Mat.-Liczba
sera reptil daylight compact reptil daylight compact 26W 2% UV-B D/.. 1 szt. 32018 80715

Zalecenia produktu:

Wyszukiwanie sprzedawcy
l