J

sera reptil desert compact − 20 W

Oświetlenie do terrariów pustynnych

10% UV-B
  • Pełnozakresowa emisja promieniowania UV-B
  • Idealnie połączenie z sera reptil daylight compact 2% UV-B

Produkt zawiera rtęć i nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi. Prosimy o przekazanie go do lokalnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych w celu utylizacji.

 

Nazwa produktu SAP-Mat.-Oznaczenie Zawartość Nr art. SAP-Mat.-Liczba

sera reptil desert compact

reptil desert compact 20W 10% UV-B D/..
1 szt. 32022 80718

Zalecenia produktu:

Wyszukiwanie sprzedawcy
l