J

sera reptil sun heat

Dzienne światło słoneczne do terrariów  • Wytwarza intensywne ciepło zbliżone do naturalnego
  • Emituje silniejsze promieniowanie UV-A i UV-B
  • Bezpieczne promieniowanie UV: reflektor blokuje szkodliwe promieniowanie (niskiego zakresu) UV-B
  • Do zastosowania wyłącznie w oprawie ceramicznej odpornej na wysokie temperatury

Produkt zawiera rtęć i nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi. Prosimy o przekazanie go do lokalnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych w celu utylizacji.

Nazwa produktu SAP-Mat.-Oznaczenie Zawartość Nr art. SAP-Mat.-Liczba

sera reptil sun heat

reptil sun heat 100W D/US/F/NL/I/E/P/RUS
1 szt. 32043 80729
Wyszukiwanie sprzedawcy
l