J

sera marin salt i sera marin reef salt

sera marin salt i sera marin reef salt

sera marin salt i sera marin reef salt to mieszanki soli, minerałów i mikroelementów obecnych w wodzie morskiej. Stosuje się je w celu stworzenia optymalnych warunków wody morskiej dla ryb i raf w akwariach.

W celu zapewnienia niezmiennej jakości, stosujemy mieszankę składającą się z pojedynczych komponentów i stałej ilości wszystkich wymaganych soli. Zróżnicowana jakość lub szkodliwe efekty, będące wynikiem zanieczyszczeń lub niedoboru substancji, są zatem wykluczone. Za sprawą dużej obsady ryb, akwaria morskie i sztuczne rafy cechuje ogromne zapotrzebowanie na KH, który w nowych sera marin salts został zwiększony z 8 °dKH do 10 °dKH.

 

sera marin salt

• W pełni syntetyczna produkcja i gwarancja braku zanieczyszczeń
• Zwiększona twardość węglanowa dla szczególnie stabilnych warunków życia
   i zdrowego wzrostu bezkręgowców
• Nie zawiera bromu, dlatego odpowiednia także do odpieniania wspieranego ozonem


sera marin reef salt

• Z nową formułą metali alkalicznych (lit, potas, rubid) dla wyjątkowo barwnych korali
• Zwiększony poziom wapnia/ magnezu, zaspokaja potrzeby wymagających korali
• Nie zawiera bromu, dlatego odpowiednia także do odpieniania wspieranego ozonem
• Nowe rozmiary opakowań, teraz dostępna także w opakowaniach 1,3 kg i 3,9 kg

Wyszukiwanie sprzedawcy
l