Często zadawane pytania

Woda słodka Bezkręgowce

Ślimaki: ile powinienem dodać i jak mogę kontrolować i zwiększać twardość wody?

Witaj, to jest bardzo dobre podejście, ślimaki niestety zbyt często uważane są za "szkodniki", którymi nie są! Dodaj po prostu kilka świderków, ich liczba sama będzie się regulować....

Woda słodka Ryby

Socjalizacja paletek

Witaj, zasadniczo większość spokojnych i towarzyskich ryb z Ameryki Południowej jest odpowiednia, na przykład tetry, pięlęgniczki i kiryski. Wspólna hodowla paletek i skalarów...

Woda słodka

Strefy gnicia w podłożu

Witaj, po pierwsze - 15 ślimaków świderków to bardzo mało - prawdopodobnie jest ich już znacznie więcej w akwarium! Niezależnie od wszystkiego, strefy gnicia należy sprawdzać bardzo...

Woda słodka Pokarm

Sumiki nie widzą pokarmu

Witaj, zasadniczo ryby nie muszą widzieć dobrze swojego pokarmu - najczęściej i tak znajdują go po zapachu, nawet przy bardzo słabym świetle. Nowo wpuszczone rybki zwykle są dość...

Woda słodka Wyposażenie techniczne

Świetlówka fluorescencyjna nie działa po włączeniu

Witaj, sprawdź czy lampa i starter są prawidłowo umieszczone w uchwytach - możesz delikatnie przekręcić lampę w tym celu. Często zdarza się, że lampa jest słabo osadzona, ponieważ...

Woda słodka Opieka

Szybki czy wolny przepływ wody w filtrze?

Witaj, tak naprawdę, połączenie obu opcji byłoby optymalne. W przypadku silnego zanieczyszczenia azotanami, można to osiągnąć poprzez połączenie standardowego "biofiltra" (zwykle z...

Wyszukiwanie sprzedawcy
l