Często zadawane pytania

Woda słodka Opieka

Folia blokująca promieniowanie UV dla zapobiegania glonom?

Witaj, jestem sceptyczny, ponieważ szkło samo w sobie już i tak zatrzymuje większość promieni UV. Jeśli to akwarium (a nie np. gorąco) jest głównym powodem do takiej ochrony, możesz...

Woda słodka Ryby

Socjalizacja paletek

Witaj, zasadniczo większość spokojnych i towarzyskich ryb z Ameryki Południowej jest odpowiednia, na przykład tetry, pięlęgniczki i kiryski. Wspólna hodowla paletek i skalarów...

Woda słodka Wyposażenie techniczne

Zapomniałem ponownie uruchomić filtr po karmieniu

Witaj, to raczej na pewno były bakterie i inne mikroorganizmy produkujące białko (tzw. pierwotniaki), które nie zostały wessane przez filtr (gdzie zazwyczaj doszłoby do rozkładu...

Woda słodka Choroby

Czy ryby sumokształtne tolerują mycopur?

Witaj, zawartość miedzi jest bardzo niska i nie sprawi problemów większości gatunków ryb sumokształtnych, jednakże zasadniczo rybki te należy na czas kuracji przenieść do osobnego...

Woda słodka Pokarm

Brak podmian wody podczas nieobecności przez okres trzech tygodni? / Przygotowanie pokarmu dla osoby karmiącej na czas wakacji

Witaj, tak, to jest możliwe jeśli ogólnie w akwarium wszystko jest w porządku (brak chorób, ryby w dobrej kondycji, brak problemów z obsadą lub wodą). Jeszcze jedna rada dla osoby...

Woda słodka Opieka

Jakie są konsekwencje bardzo wysokiego stężenia krzemianów?

Witaj, wysoki poziom krzemianów faktycznie podnosi ryzyko rozwoju okrzemków, ale to by było na tyle. Krzemiany nie są toksyczne i nie mają żadnych innych (poza wsparciem rozwoju...

Wyszukiwanie sprzedawcy
l