Często zadawane pytania

Woda słodka Opieka

Jakie rośliny nadają się do akwarium ze złotymi rybkami i karpiami Koi?

Witaj, najlepsze będą różne twardolistne gatunki z rodzaju Anubias - one zazwyczaj również dobrze tolerują niższe temperatury wody. Rośliny stawowe o twardych liściach również się...

Woda słodka Ryby

Jakie ryby można trzymać razem z bojownikami?

Witaj, odpowiednie będą spokojne i nie agresywne gatunki, np. razbory klinowe i inne popularne gatunki kąsaczowatych, kiryski pancerne, zbrojnikowate, piskorki, itp. Lepiej nie...

Woda słodka Opieka

Jakie są konsekwencje bardzo wysokiego stężenia krzemianów?

Witaj, wysoki poziom krzemianów faktycznie podnosi ryzyko rozwoju okrzemków, ale to by było na tyle. Krzemiany nie są toksyczne i nie mają żadnych innych (poza wsparciem rozwoju...

Woda słodka Wyposażenie techniczne

Kalibracja seramic: czy można użyć pH 4 zamiast pH 9?

Witaj, nie, sprzęt należy kalibrować roztworem pH 9,2 wspomnianym w instrukcji. Kalibracja przy użyciu innych stężeń roztworów albo w ogóle się nie powiedzie, albo będzie prowadzić...

Woda słodka Ryby

Kilka pytań o węgorzyka ciernistego (Macrognathus aculeatus)

Witaj, Jeśli chodzi o "trzymanie w parach":nie ma żadnych przeciwwskazań w odpowiednio dużym (powyżej 300 litrów) i dobrze urządzonym akwarium z mnóstwem kryjówek w strefie...

Woda słodka Opieka

Kłopoty z glonami przy bardzo niskich poziomach azotanów i fosforanów

Witaj, ten fenomen nie jest aż tak niespotykany i zdarza się dość często, szczególnie w przypadku glonów pływających. Przyczyna jest dość prosta:glony dosłownie zabierają z wody...

Wyszukiwanie sprzedawcy
l