Często zadawane pytania

Woda słodka Ryby

Zaloty prętników karłowatych

Witaj, Jeśli chodzi o "gotowość do tarła":to raczej mało możliwe, aby samica nie była gotowa do tarła. Z jednej strony, nie zaakceptowałaby zachowania samca, z drugiej - samiec nie...

Woda słodka Opieka

Zielone glony w akwarium wschodnioafrykańskim / Jakie świetlówki fluorescencyjne?

Witaj, zazwyczaj za wzrost glonów zielonych odpowiada podwyższony poziom azotanów, co jest raczej częste w akwariach z rybami wschodnioafrykańskimi, z uwagi na zwykle niewielką...

Woda słodka Ryby Choroby

Złota rybka utknęła, płetwa ogonowa jest rozdarta

Witaj, kąpiel przy użyciu baktopur to prawidłowy i wystarczający krok. Nawet duże uszkodzenia płetw goją się prawie całkowicie, o ile nie uszkodzona została nasada ogona....

Woda słodka

Zmiana akwarium na większe

Witaj, na szczęście, nie jest to takie trudne zadanie: Maksymalnie opróżnij stare akwarium, zbierz starą wodę (!). W zależności od rodzaju filtra, utrzymaj go “na chodzie” we...

Woda słodka Opieka

Zwiększenie twardości wody z osmozy odwróconej dla ryb z Ameryki Centralnej

Witaj, zalecam zwiększenie twardości wody przy użyciu sera mineral salt do mniej więcej 6 - 8°dKH oraz, odpowiednio, około 13 - 17°dGH, chyba że ryby pochodzą z wód niespotykanie...

Woda słodka Opieka

Co robić w przypadku pojawienia się glonów pędzelkowatych?

Witaj, poniższe podejście będzie skuteczne na dłuższą metę:wyregulowanie proporcji azotanów do fosforanów w taki sposób, aby rośliny miały wystarczające zaopatrzenie w azot i fosfor,...

Wyszukiwanie sprzedawcy
l