Nowość w walce z azotynami: sera Nitrit-minus

Azotyny są jedną z najbardziej niebezpiecznych substancji, które mogą naturalnie pojawić się w akwarium. Szybko rosnący poziom azotynów może, w szczególności, wystąpić podczas dojrzewania nowo zakładanego akwarium, po kuracji chorób lub zmianie filtra. Zespół badawczy w firmie sera stworzył innowacyjne rozwiązanie specjalnie na te krytyczne sytuacje, które zapewnia szybką pomoc w przypadku silnego zanieczyszczenia: sera Nitrit-minus.

Natychmiastowa pomoc w przypadku wysokiego poziomu azotynów

Przełom w pielęgnacji akwarium jest najnowszym rezultatem badań firmy: sera Nitrite-minus natychmiast usuwający z wody akwariowej aż do 1,5 mg/l azotynów na każde dawkowanie oraz zapewniający natychmiastową pomoc w przypadku silnego zanieczyszczenia azotynami (np. zmora świeżych zbiorników – etap dojrzewania akwarium). Nitrit-minus wiąże toksyczne azotyny i przekształca je w nieszkodliwe aminy organiczne, które mogą zostać zutylizowane przez bakterie. Ponowne rozpuszczenie azotynów w wodzie jest zatem niemożliwe. Co więcej, Nitrit-minus można używać także profilaktycznie, aby zapobiec kumulowaniu się azotynów. Takie sytuacje są szczególnie niebezpieczne po założeniu nowego zbiornika, po kuracji chorób lub po wymianie filtra. Ten nowy produkt można stosować nawet pięć razy pod rząd w przypadku wyjątkowo dużego zanieczyszczenia. Zawsze należy pamiętać o sprawdzaniu parametrów wody, ale jest to szczególnie ważne podczas stosowania preparatu, aby móc ustalić właściwą dawkę i monitorować zmiany poziomu azotynów. Tropikalne ryby ozdobne, bezkręgowce oraz rośliny doskonale tolerują sera Nitrit-minus.

sera Nitrit-minus jest już dostępny w opakowaniach o pojemności 100 ml, 250 ml, 500 ml, 2 500 ml oraz 5 000 ml.

Notatka: syndrom dojrzewającego akwarium

Azotyny należą do substancji toksycznych dla ryb, w odpowiednich stężeniach stanowią zagrożenie dla ich życia. Wzrastający poziom azotynów należy zatem możliwie szybko powstrzymać. Zazwyczaj jest tak, że bakterie filtracyjne w dobrze funkcjonujących akwariach zapewniają rozkład azotynów do azotanów i tym samym ich unieszkodliwienie. Jednakże, jest kilka sytuacji, w których może dojść do nagromadzenia się azotynów do stopnia zagrażającego mieszkańcom akwarium. Szczególnie ważny jest okres w początkowej fazie nowego akwarium, kiedy niezbędne jest sprawdzanie poziomu azotynów. Zawartość azotynów w wodzie zazwyczaj gwałtownie wzrasta między 5 a 15 dniem od startu zbiornika – to tak zwany syndrom dojrzewającego akwarium. Zwłaszcza nowi entuzjaści akwarystycznego hobby bywają często zaskoczeni tym zjawiskiem. Zrozumienie tak zwanego cyklu azotowego – rozpoczynającego dojrzewanie zbiornika – jest tym samym kluczowe do właściwej pielęgnacji akwarium na długi czas.

Działający vs. zakłócony cykl azotowy

Amoniak (NH3) i amon (NH4) powstają w akwarium z resztek roślinnych i pokarmowych, odchodów ryb oraz innych substancji organicznych. Pierwszy z nich jest bardzo toksyczny. Za to, ile amoniaku ulegnie przekształceniu w amon odpowiada wartość pH: przemiana nieszkodliwego amonu w toksyczny amoniak zachodzi w środowisku o pH powyżej 7. Zarówno amoniak jak i amon są zazwyczaj przekształcane przez, m.in. bakterie filtracyjne Nitrosomonas, w azotyny, które następnie ulegają rozkładowi przez, m.in. bakterie filtracyjne Nitrobacter, w odżywiające rośliny azotany. Warto podkreślić, że bakterie rozkładające azotyny wymagają nieco więcej czasu do zasiedlenia filtra niż bakterie rozkładające amon. Właśnie dlatego poziom toksycznych azotynów tak bardzo wzrasta w startowej fazie nowego akwarium. Jednakże wysoki poziom azotynów może wystąpić także w biologicznie ustabilizowanym akwarium, jeśli bakterie filtracyjne uległy zniszczeniu lub zredukowaniu, np. po kuracji chorób lub po zbyt intensywnym czyszczeniu wkładów filtracyjnych.

Cykl azotowy w dobrze ustabilizowanym akwarium

 1. substancje organiczne
 2. amoniak / amon
 3. azotyny
 4. azotany
 5. bakterie filtracyjne

Cykl azotowy podczas startu zbiornika

 1. substancje organiczne
 2. amoniak / amon
 3. azotyny
 4. azotany
 5. bakterie filtracyjne

Cykl azotowy podczas startu zbiornika z użyciem sera Nitrit-minus

 1. substancje organiczne
 2. amoniak / amon
 3. azotyny
 4. azotany
 5. bakterie filtracyjne
 6. z sera Nitrit-minus
 7. aminy organiczne

sera Nitrit-minus przeciw podwyższonemu poziomowi azotynów

Jeśli syndrom dojrzewającego zbiornika jest do przewidzenia (np. w nowo zakładanych akwariach), sera Nitrit-minus może być również zastosowany zapobiegawczo, celem uniknięcia niebezpiecznego wzrostu poziomu azotynów. Regularny pomiar poziomu azotynów umożliwia określenie, kiedy dojrzewanie akwarium się zakończyło. Zasadniczo zalecane jest monitorowanie parametrów wody, aby móc na czas zauważyć niepokojące zmiany i być w stanie im przeciwdziałać.

sera Nitrit-minus to produkt do zastosowania również w sytuacji ostrego zanieczyszczenia azotynami, ponieważ natychmiast usuwa aż do 1,5 mg/l azotynów z wody i może być stosowany do 5 razy, jeśli jest taka potrzeba. Dzięki tym użytecznym właściwościom, sera Nitrit-minus zapewnia niezawodną i natychmiastową pomoc w przypadku podwyższonego poziomu azotynów.

Wyszukiwanie sprzedawcy
l