Ważne informacje o szczycie azotynów

“Szczyt azotynów” to raczej dobrze znane i z obawami wyczekiwane zjawisko w hobby akwarystycznym. Zwłaszcza początkujący entuzjaści tego pięknego hobby mają pewne problemy z tą sytuacją, ponieważ w Internecie można znaleźć dużo porad tematycznych, które często są ze sobą sprzeczne. Co oznacza szczyt azotynów, kiedy występuje i jak można temu zaradzić? Chcemy wyjaśnić te kwestie w poniższym artykule.

1. Co to jest szczyt azotynów?

Określenie “szczyt azotynów” składa się ze słów “azotyny” i “szczyt”. Szczyt azotynów oznacza szybko wzrastającą zawartość azotynów w wodzie prowadzącą do bardzo wysokiego poziomu. Następnie zawartość azotynów znowu spada. Azotyny są toksyczne dla ryb i w wyższych stężeniach mogą prowadzić do śmierci. Dlatego parametry wody w akwarium powinny być regularnie sprawdzane i w razie potrzeby korygowane. Akwarysta powinien podjąć działania już przy stężeniu azotynów na poziomie 0,5 mg/l, ponieważ już w stężeniu 1 mg/l są one szkodliwe dla mieszkańców akwarium.

NO2Ocena pozomu
0,0 mg/ldobry
> 0–0,5 mg/lwymaga działania
0,5 mg/lkrytyczny
1,0 mg/lszkodliwy
2,0 mg/lnieibezpieczny
5,0 mg/ltoksyczny

2. Jak powstaje szczyt azotynów?

Ważne jest, aby znać podstawowe zasady działania cyklu azotowego dla zrozumienia, jak dochodzi do powstania szczytu azotynów. Dobrze funkcjonujący cykl azotowy stanowi podstawę prawidłowo działającego akwarium.

Nieorganiczny związek azotu – amon (NH4) powstaje z rozkładających się resztek roślinnych i pokarmowych, z odchodów ryb oraz innych substancji organicznych w akwarium. Substancja ta sama w sobie nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców akwarium. Jednakże, jeżeli wartość pH jest wyższa niż 7, powstaje toksyczny amoniak (NH3). W biologicznie ustabilizowanym akwarium, m.in. tak zwane bakterie Nitrosomonas, zapewniają przekształcenie zarówno amonu jak i amoniaku w azotyn (NO2). Te bakterie osiedlają się stosunkowo szybko w nowo założonych zbiornikach, dzięki czemu rozkład amonu i amoniaku zachodzi raczej sprawnie także w świeżo zalanych akwariach. W kolejnym kroku, wytworzone azotyny przekształcane są w azotany (NO3) m.in. przez bakterie Nitrobacter, i służą następnie jako składnik odżywczy dla roślin. Bakterie, które rozkładają azotyny, potrzebują czasu do rozwinięcia się w nowym akwarium. Właśnie w tym okresie dochodzi do szczytu azotynów: w akwarium znajduje się jeszcze zbyt mało bakterii filtracyjnych, które mogłyby przekształcić rosnącą zawartość azotynów w azotany, tym samym je unieszkodliwiając. Substancja ta powstaje w akwarium i jest szkodliwa dla jego mieszkańców.

Dopiero po pewnym czasie utworzy się wystarczająco dużo bakterii przekształcających azotyny, co pozwali na ich natychmiastowe przekształcenie w azotany. W ten sposób dochodzi do zakończenia szczytu azotynów, zawartość azotynów spada, dzięki czemu cykl azotowy może teraz przebiegać sprawnie.

Cykl azotowy w dobrze ustabilizowanym akwarium

 1. substancje organiczne
 2. amoniak / amon
 3. azotyny
 4. azotany
 5. bakterie filtracyjne

Cykl azotowy podczas startu zbiornika

 1. substancje organiczne
 2. amoniak / amon
 3. azotyny
 4. azotany
 5. bakterie filtracyjne

 

Oprócz startowej fazy akwarium, do szczytu azotynów może dojść również w innych sytuacjach:

 • podczas startowej fazy akwarium, ponieważ nie ma jeszcze wystarczającej liczby bakterii przekształcających azotyny w azotany (zwykle między 5 a 15 dniem)
 • po kuracji chorób, ponieważ preparaty często są szkodliwe dla bakterii filtracyjnych
 • po wymianie filtra lub po zbyt intensywnym czyszczeniu wkładów, ponieważ to również usuwa znaczną liczbę pożytecznych bakterii

3. Jak mam rozpoznać szczyt azotynów?

Poziom azotynów powinien być zawsze stale monitorowany (patrz sera NO2-Test), zwłaszcza przy zakładaniu zbiornika, aby ustalić czy zawartość azotynów w wodzie wzrasta. Ta sama zasada dotyczy również czasu po zmianie filtra, intensywniejszym czyszczeniu czy kuracji chorób. Umożliwi to szybką reakcję na podniesiony poziom azotynów. Czas trwania szczytu azotynów różni się w różnych akwariach. Test sera NO2-Test umożliwia sprawdzenie, czy zawartość azotynów już spadła, a tym samym, czy szczyt azotynów już się zakończył.

W biologicznie dobrze ustabilizowanym akwarium, nawet niewielkie zmiany mogą doprowadzić do wzrostu poziomu azotynów (np. przekarmienie). Do objawów ostrego zatrucia ryb azotynami należą: ryby dyszą, przebywają pod powierzchnią wody, oddychają ciężko i energicznie poruszają skrzelami.

4. Co zrobić w przypadku szczytu azotynów?

Jeżeli już doszło do wystąpienia szczytu azotynów, należy niezwłocznie podjąć odpowiednie kroki, aby ochronić mieszkańców akwarium. Najnowszy rezultat badań firmy sera doskonale nadaje się do natychmiastowej pomocy: sera Nitrit-minus. Usuwa aż do 1,5 mg/l azotynów na dawkę i może być zastosowany pięciokrotnie. Nitrit-minus przekształca obecne w akwarium azotyny w aminy organiczne, które są utylizowane przez bakterie filtracyjne. Dzięki czemu ponowne rozpuszczenie się w wodzie azotynów jest niemożliwe. sera Nitrit-minus jest doskonale tolerowany przez ryby tropikalne, bezkręgowce i rośliny.

 

NO2Ocena pozomuŚrodki zaradcze
0,0 mg/ldobry-
> 0–0,5 mg/lwymaga działaniadodaj sera bio nitrivec
0,5 mg/lkrytycznyw miarę możliwości dodaj sera Nitrit-minus (1-pełna dawka)
1,0 mg/lszkodliwydodaj sera Nitrit-minus (1-pełna dawka)
2,0 mg/lnieibezpiecznydodaj sera Nitrit-minus (2-pełne dawki)
5,0 mg/ltoksycznydodaj sera Nitrit-minus (4-pełne dawki)

 

Cykl azotowy podczas startu zbiornika z użyciem sera Nitrit-minus

 1. substancje organiczne
 2. amoniak / amon
 3. azotyny
 4. azotany
 5. bakterie filtracyjne
 6. z sera Nitrit-minus
 7. aminy organiczne

 

5. Jak mogę zapobiec szczytowi azotynów?

Jeśli można przewidzieć nadchodzący szczyt azotynów, sera Nitrite-minus można zastosować zapobiegawczo – na przykład co drugi dzień w czasie fazy startowej zbiornika, między 5 a 15 dniem. Stałe monitorowanie poziomu azotynów w wodzie umożliwia określenie momentu, w którym szczyt azotynów dobiegł końca. Zasadniczo zalecane jest monitorowanie parametrów wody, aby móc na czas zauważyć niepokojące zmiany i być w stanie im przeciwdziałać. Nawet niewielkie zmiany (większe zagęszczenie ryb, przekarmianie, silny wzrost roślin) mogą doprowadzić do przeciążenia bakterii filtracyjnych, które nie będą w stanie wystarczająco efektywnie przekształcać powstających azotynów, co doprowadzi do wzrostu ich poziomu w wodzie. Do szybkiego sprawdzenia parametrów wody doskonale nadaje się sera Quick Test. Jeśli tak wykonane pomiary wskażą pewne nieprawidłowości, dokładne wahania od prawidłowych wartości  mogą zostać zmierzone dzięki różnych testom sera w płynie.

Wyszukiwanie sprzedawcy
l