J

Hastalıkların tedavisi

Patojenler genellikle havuzlarda yaşayan bir topluluk bütününün normal bir parçasıdır. Ancak aynı zamanda vahşi hayvanlar (kuşlar gibi) veya yeni eklenen balık ve bitkilerle de girebilir. Havuzlar doğal sulara kıyasla daha fazla ve daha büyük balıklarla dolu olduğundan fazla balık sayısından kaynaklanan aşırı yakınlık ve sıkça istenmeyen su koşullarının oluşumu hastalıkların ortaya çıkması ve fazlaca yayılmasını destekler. Tedavi edilmeyen hastalıklar en kısa sürede tüm havuz yaşamını katledebilir.

sera pond bio balance

Adım 1 - Suyu stabilize edin

Sabit su parametreleri temiz ve net su için temel ön koşuldur. Ayrıca etkili balık dostu alg temizliği de sadece stabilize suda mümkündür. sera pond bio balance karbonat (KH) ve toplam (GH) sertliği yavaşça yükselterek su parametrelerini stabilize eder ve buna bağlı olarak havuzunuzu alg temizliğine hazırlar.

Uygulama:Karbonat sertliği değerinin 5'in altında olması durumunda

sera pond ectopur

Adım 2 - Suyu hazırlayın

Hastalıklar balıklar için daima stres demektir. Tuzlu karışım sera pond ectopur aktif oksijen salar ve bu sayede havuz sakinlerinin stresini azaltır. Dahası su hastalık tedavisine hazırlanır ve tedavi desteklenir.

Uygulama: Hastalık tedavilerinden önce

Adım 3 - Hastalıkları tedavi edin

Hastalık salgınları iyi bakım koşulları ile azaltılabilir ama maalesef asla tamamıyla yok edilemez. Hızlı ve istikrarlı reaksiyon balıklar hastayken şarttır. sera havuz balıklarının en yaygın hastalıklarının tedavisi için etkili tedavilere uygun komple bir ürün çeşidi sunar. Geniş kapsamlı uygulama imkanları sayesinde geniş tedavi içerikli sera pond cyprinopur (enfeksiyona karşı), sera pond omnisan (ektoparazitlere karşı) ve bunların yanı sıra sera pond omnipur S (bakteriler ve mantar enfeksiyonlarına karşı) ürünlerinin tüm teşhislerin her zaman mümkün olamayacağı havuzlarda özellikle kullanımı kolaydır.

Kılavuz kitapçık “Sağlıklı havuz balıkları” sera preparasyonlarının doğru ve güvenli bir şekilde kullanımı için daha fazla öneri içerir.

Uygulama:Havuz sakinlerinin hasta olması durumunda

Adım 4 - Kalıntıları temizleyin

Bir hastalık tedavisinin ardından kalıntılar mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ve tamamiyle temizlenmelidir. Bu şekilde gereksiz su kirliliği ve yeni bir stres faktörü önlenmiş olur. Özel aktif karbon sera pond super carbon sadece tedavi kalıntılarını yok etmez ayrıca diğer örneğin yağmurlarla fark edilmeden girebilecek olan tehlikeli toksik maddeleri de (çevre kirleticiler, fertilizer bileşenler, ot öldürücüler, zirai ilaçlar, benzer diğerleri) hızla ve pH değerini etkilemeden yok eder.

Uygulama: Hastalık tedavilerinin ardından

 

Daha fazla bilgi

En uygun havuz suyu parametreleri hakkında genel bakış

Havuz suyu bakımı

Havuz suyu parametrelerinin en uygun hale getirilmesi

Havuzdan alglerin temizlenmesi

Perakendeci arama
l