J

Havuz suyu için önerilen seviyeler

Havuz suyu için önerilen seviyeler
Su parametreleri Önem Arzu edilen değer
pH değeri Havuzdaki tüm yaratıklar pH değeri değişikliklerine hassas tepkiler verir. Nötr (7) ila hafif alkalinli (8) pH değeri havuz sakinleri için idealdir. Ani pH değeri değişiklikleri (hızla düşen pH değeri gibi) çok tehlikelidir. 6,5-8,5
Toplam sertlik (GH) Tamamen alkalinli toprak iyonlarından oluşur ve tüm havuz canlılarına bir mineral desteği oluşturur. 6-16°dGH
Karbonat sertliği (KH) KH sudaki hidrojen karbonat iyonu konsantrasyonu olarak tanımlanır. Yeteri derecede yüksek KH (en az 5°dKH) güvenilir şekilde pH değeri değişimlerinin önüne geçer. 5-10°dKH
Oksijen seviyesi (O2) Tüm havuz sakinlerinin solunumu için gereklidir ama aynı zamanda temizlik süreci için de önemlidir. Doygunluk günün saatine göre değişir (hastalıklar genellikle sabah ve gece). Bu fotosenteze bağlıdır. Suyun iyi çalkalanması ve daha serin su dereceleri doymuşluğu destekler. > 4 mg/l (daha iyisi > 6 mg/l)
Amonyum/Amonyak (NH4/NH3) Atık ve temizleme ürünüdür, nitrojen döngüsünün bir parçasıdır ve aynı zamanda tehlikeli bir balık zehiridir. İyi biyolojik aktivite sağlandığında ideal şekilde saptanmaz. < 0.5 mg/l
(daha iyisi 0)
Nitrit (NO2) Atık ve temizleme ürünüdür, nitrojen döngüsünün bir parçasıdır ve aynı zamanda tehlikeli bir balık zehiridir. İyi biyolojik aktivite sağlandığında ideal şekilde saptanmaz. < 0.5 mg/l
(daha iyisi 0)
Nitrat (NO3) Atık ve temizleme ürünüdür, nitrojen döngüsünün bir parçasıdır. Nadiren zehirli bitki besinidir ancak gene de yüksek konsantrasyonlarda alg büyümesini destekler. < 50 mg/l
Fosfat (PO4) Atık ve temizleme ürünüdür. Nadiren zehirli bitki besinidir ancak gene de -özellikle yüksek konsantrasyonlarda- kontrolsüz alg büyümesine en önemli destektir. < 1 mg/l
Bakır(Cu) Ağır metaller zaten düşük konsantrasyonlarda da zehirlidir ancak eser elementleri için önemli olmanın yanı sıra bazı tedavilerde ve biyosidlerde etkin maddedir. < 0,1 mg/l
Perakendeci arama
l