J

Hızlı destek: sera Clean Water Kit

Hızlı destek: sera Clean Water Kit

Akvaryum suyunda bulutlanma mı var? sera kristal netliğinde su için avantajlı bir paket sunuyor - sera Clean Water Kit: Bir kutuda üç ürün – sera aquatan, sera bio nitrivec ve sera toxivec.

Konu su bakımına geldiğinde kalitenin farkında olan akvaryumcular sera su koşullandırıcılarını kullanır. sera Clean Water Kiti şimdi suyun hızlı ve etkili koşullandırılması için gereken her şeyi bir avantajlı pakette sunuyor. Üç ürün farklı görevler üstleniyor ve kusursuzca birbirini tamamlıyor:

sera aquatan, sera Bio Protect Formula ile musluk suyundaki agrasif klorini yok eder ve ağır metalleri bağlar. sera aquatan balıkların büyüleyici renklerinin yanı sıra iodinle canlılığını da garantiler. Mukoz hücre ve yüzgeöleri koruyarak sağlıklı balık gelişimi için enzimleri aktive ederek B vitamini ile sinir sistemini destekler.

sera bio nitrivec suyu biyolojik olarak aktive eder: Arındırıcı bakterilerle amonyum ve nitratı yok eder. İçerilen mineralli volkanik kaya kirliliği yok ederek arındırıcı bakterilerin yerleşmesi için yer açar. Volkanik kaya akvaryumlara şart olan kalsiyum, potasyum ve magnezyum gibi mineraller içerir.

sera toxivec, QuickClean Formula sayesinde su değişikliklerini ve alg büyümesini azaltır: Klorin, kloramin, amonyum, amonyak, nitrit gibi kirleticileri yok ederken nitrat birikimini de önler.

Öneri: Genellikle % 15 ila 30 arasında düzenli su değişimi yapılmalıdır. Musluk suyu sera aquatan ile bir su haznesinde koşullandırılır. ArdındanKoşullandırılan su akvaryuma dökülerek sera bio nitrivec ile yem ve bitki kalıntıları ve balık atıkları gibi organik maddeler aktive edilir. sera toxivec akvaryum suyuna en kısa sürede en yüksek orandaki kirliliği yok etmek amacıyla örneğin ‘nitrit zirvesi’ adı verilen yeni kurulmuş akvaryum durumunda eklenir.

Avantajlı sera Clean Water Kiti üç adet yüksek etkili ürünle suyun balıkların ihtiyaçlarına göre kusursuz koşullandırılmasını sağlar.

Perakendeci arama
l