Hızlı test – Adım 2

  • 1
  • 2
  • 3

Suyu test edip değerleri girin

pH
Asidite
GH
Toplam sertlik
drops
KH
Karbonat sertliği
drops
NH4 / NH3
Amonyak/Amonyum
mg/l
NO2
Nitrit
mg/l
NO3
Nitrat
mg/l
PO4
Fosfat
mg/l
Fe
Demir
mg/l
Cu
Bakır
mg/l
O2
Oksijen
mg/l
K
Iletkenlik
µS/cm
Cl
Klor
mg/l
geri

Test merkezi

  • su değerleri analizi
  • farklı akvaryumlar için su değerleri kaydedilebilir
  • görünüm ve baskı sonuçları
  • su değerlerinin geriye dönük gelişim şeması
  • ücretsizdir

 
Perakendeci arama
l