sera med Professional Nematol

Tatlı su ve deniz balıklarında yuvarlak parazit solucanlarının (kıl kurtları) güvenilir ve nazik bir şekilde yok edilmesi için su filtresi. Camallanus türleri, Capillaria türleri gibi kıl kurtları ve disküs askaritler (Oxyuris türleri), özellikle tatlı su akvaryumlarında genellikle uzun süre boyunca fark edilmediğinden ötürü ciddi bir sorun haline gelir. Özellikle çiklitler sıkça enfekte olurlar. Karidesler ve kerevitler gibi omurgasızlar, tedaviye dayanıklı değildir.

 

sera kılavuz kitapçıkları

Kapsamlı kılavuzlarımızı görüntüleyin. Doğru besleme yoluyla ilk adımlardan sağlıklı ilgili konu başlıklarına kadar…

sera kılavuz kitapçıkları