J

sera pond bio balance

За дълготрайно и безопасно стабилизиране на водата – превенция от вариране на pН

  • За внимателно и безопасно повишаване на карбонатната и обща твърдост
  • Повишава и стабилизира нивото на рН
  • Надеждно предпазва от опасни вариации в нивото на рН


Естествените процеси в езерото, както и киселинните дъждове силно намаляват нивото на рН и  карбонатната твърдост в езерото. Ако не се вземе в предвид това рН може да падне рязко и да имате проблеми с рибите и растенията.

sera pond bio balance позволява безопасно и трайно да се регулира карбонатната твърдост и общата твърдост по естествен начин и дълготрайно стабилизира нивото на рН. sera pond bio balance осигурява балансиран минерален състав, намалява стреса и осигурява оптимални условия за живот на риби и растения.


Wasser pflegen
1. Wasser stabilisieren 2. Wasser aufbereiten 3. Gleichgewicht herstellen 4. Filter aktivieren
sera bio balance sera KOI PROTECT sera bio nitirivec sera filter biostart

Wasser pflegen
1. Wasser stabilisieren 2. Wasser aufbereiten 3. Gleichgewicht herstellen 4. Filter aktivieren
sera bio balance sera KOI PROTECT sera bio nitirivec sera filter biostart
Име на продукта SAP-Mat.-Oνομασία Съдържание коментар Продукт no. SAP-Mat.-Aριθμός
sera pond bio balance pond bio balance 500ml 550g D/US/.. (FS) 500мл (550г) за 12,000л вода 07760 43082
sera pond bio balance pond bio balance 2,2L 2,5kg D/US/F/NL/.. 2,200мл (2.5кг) за 50,000л вода 07770 40459

Препоръки за продукти:

Търсене на търговец
l