J

sera pond bio balance

За дълготрайно и безопасно стабилизиране на водата – превенция от вариране на pН

  • За внимателно и безопасно повишаване на карбонатната и обща твърдост
  • Повишава и стабилизира нивото на рН
  • Надеждно предпазва от опасни вариации в нивото на рН


Естествените процеси в езерото, както и киселинните дъждове силно намаляват нивото на рН и  карбонатната твърдост в езерото. Ако не се вземе в предвид това рН може да падне рязко и да имате проблеми с рибите и растенията.

sera pond bio balance позволява безопасно и трайно да се регулира карбонатната твърдост и общата твърдост по естествен начин и дълготрайно стабилизира нивото на рН. sera pond bio balance осигурява балансиран минерален състав, намалява стреса и осигурява оптимални условия за живот на риби и растения.


Water care
1. Stabilize water2. Condition water3. Create an equilibrium4. Activate filter media
sera bio balancesera KOI PROTECTsera bio nitirivecsera filter biostart

Optimize water parameters
1. Stabilize water2. Remove pollutants3. Supply oxygen4. Prevent cloudiness
sera bio balancesera toxivecsera O2 plussera bio humin
Име на продукта SAP-Mat.-Oνομασία Съдържание коментар Продукт no. SAP-Mat.-Aριθμός

sera pond bio balance

pond bio balance 500ml 550g D/US/.. (FS)
500мл (550г) за 12,000л вода 07760 43082

sera pond bio balance

pond bio balance 2,2L 2,5kg D/US/F/NL/..
2,200мл (2.5кг) за 50,000л вода 07770 40459

Препоръки за продукти:

Търсене на търговец
l