Резултат за ключова дума: Грижа

Сладка вода Грижа

Използване на sera нитрити-тест

Здравейте, По отношение на "последователността на реагентите":тестът тогава няма да функционира правилно. По отношение на "различни цветове":това се дължи на неправилното използване...

Сладка вода Грижа

Използване на sera aquatan, ако водните смени се извършват без кофа

Здравейте, има едно много просто решение:добавете съответното количество кондиционер, след като сте извадили "старата" вода, след това добавете свежа вода. Това винаги ще защитава...

Сладка вода Грижа

Кондициониране по време на смяната на водата / Кои стойности трябва да се проверят и кога?

Здравейте, По отношение на "кондициониране на водата":sera aquatan (свързва мед и предпазва рибата от хлор), е препоръчителен при всяка смяна на водата. Дозировката по цялото...

Сладка вода Грижа

Увеличаване на твърдостта на R/O вода за риба от Централна Америка

Здравейте, препоръчвам да се увеличи твърдостта със sera минерална сол до приблизително 6-8°dKH и съответно приблизително 13-17°dGH, освен ако рибата произхожда от необичайно мека...

Сладка вода Грижа

Наличната вода е силно замърсена с желязо

Здравейте, всъщност има само възможността за напълно деионизиране на водата.За предпочитане е с йонообменна система, а не с уред за обратна осмоза (R/O), тъй като желязото има...

Сладка вода Грижа

Дали sera aquatan засяга желязото?

Здравейте, не, не е нужно да се притеснявате. Торовете като sera florena съдържат желязото в комплексна форма и растенията могат да го внесат в тази форма без никакви проблеми! С...

Търсене на търговец
l