Често задавани въпроси

Сладка вода Болести

Бета няма горна устна

Здравейте, това може да се дължи на заболяване (имало ли е вероятно някакъв вид мътилка на кожата видим?) или нараняване. Ако това е било от самото начало, е възможно и недостиг...

Сладка вода Грижа

Може ли карбонатната твърдост да е по-висока от общата твърдост?

Здравейте, причината за тази разлика е следната:От гледна точка на "химика", общата твърдост е общото количество двувалентни метални йони. В практически аквариум, това може без...

Сладка вода Риби

Може и течението да е твърде силно?

Здравейте, да, това е наистина възможно, особено с риби, които не са добри и силни плувци (всички форми с воални опашки, между другото)! Водният поток трябва по всякакъв начин да се...

Сладка вода Грижа

Може ли аквариума да е твърде залесен?

Здравейте, това е практически невъзможно, при условие, че рибата има достатъчно място да се движи! Важно е да се изпълнят хранителните изисквания в много гъсто засадени аквариуми. В...

Сладка вода Риби Грижа

Възможно ли е да не се откриват повишени нитритни нива няколко дни след интоксикация с нитрити?

Здравейте, да, това наистина е възможно. Опасено високите нива на нитритите отново се понижават след няколко дни, освен ако във водата няма химикали, които инхибират бактериите. Так...

Морска вода

Мога ли да използвам и чешмяна вода за подготовка на солена вода?

Здравейте, По отношение на "R/O вода/чешмяна вода":вода, напълно деионизирана чрез обратна осмоза (R/O) или йонен обмен е практически свободна от потенциално опасни вещества, които...

Търсене на търговец
l