Vaak gestelde vragen

Zoetwater Verzorgen

Zuivering bij het verversen van het water / Welke waarden moeten wanneer gecontroleerd worden?

Hallo, T.o.v. "zuivering van het water":sera aquatan (bindt o.a. koper en beschermt de vissen tegen chloor) is inderdaad altijd als het water ververst wordt te adviseren. Een...

Zeewater

Zuivering van zeewater voor garnalen?

Hallo, ik zal het eens iets splitsen: TechniekEen afschuimer in zeewater is in ieder geval zinnig. Voor de omwenteling van het water en voor de biologische afbouw van de resterende...

Zoetwater Verzorgen

Opharden van osmosewater voor vissen afkomstig uit Midden-Amerika

Hallo, ik adviseer het opharden met sera mineral salt op ca. 6 - 8 °dKH en ca. 13 - 17 °dGH, behoudens de vissen zijn afkomstig uit Midden-Amerika - buitengewoon zacht water. Bij de...

Zoetwater Verzorgen

Het basiswater is sterk met ijzer belast

Hallo, hier blijft alleen maar de mogelijkheid om het water volledige te ontzouten.Tendentieel eerder met een ionenuitwisselaar als een omkeerosmoseinstallatie, omdat ijzer al in een...

Zoetwater Verzorgen

Heeft sera aquatan invloed op de ijzerbemesting?

Hallo, nee, bezorgd zijn is niet nodig. Het ijzer is in bemestingsmiddelen zoals bijv. sera florena toch al complex en kan in deze vorm ook zonder problemen van de planten opgenomen...

Vijver Ziekten

Behandeling van vinrot bij koi

Hallo, geschikt is hier sera pond cyprinopur, voor zover het een bacteriële infectie is. Ook is een goede waterhygiëne erg belangrijk. De behandeling kan direct in de vijver...

Handelaren search
l