Privacy Policy

1. Inhoud van het on-line-aanbod

De auteur geeft geen enkele garantie inzake het actuele karakter, de correctheid, de volledigheid of de kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur in verband met materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie zijn in principe uitgesloten voor zover de auteur niet aantoonbaar opzettelijk of grof nalatig heeft gehandeld. Het volledige Internetaanbod is vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich het recht voor delen van de site of het hele aanbod zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief stop te zetten.

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (“hyperlinks”) die buiten de verantwoordelijkheid vallen van de auteur, zal enkel en alleen een aansprakelijkheidsverplichting in werking treden wanneer de auteur kennis heeft van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en haalbaar zou zijn om in geval van de aanwezigheid van illegale informatie het gebruik ervan te verhinderen. De auteur verklaart bij deze uitdrukkelijk dat er op het ogenblik van het opnemen van de links geen enkele illegale informatie op deze gelinkte/verbonden sites herkenbaar was. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het copyright van de gelinkte/verbonden sites. Daarom distantieert hij zich bij deze uitdrukkelijk van alle teksten van alle gelinkte/verbonden sites die na het opnemen van de link werden gewijzigd. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen Internetaanbod geplaatste links en verwijzingen en voor externe bijdragen in de door de auteur ter beschikking gestelde gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige informatie en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie is enkel de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen, aansprakelijk, niet diegene die via links enkel naar de betreffende publicatie verwijst.

3. Copyright en kentekenrecht

De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de copyrights van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten na te leven, door hemzelf opgemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of terug te grijpen naar licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle binnen het Internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merktekens en handelsmerken zijn zonder enige beperking onderworpen aan de bepalingen van het relevante kentekenrecht en aan de eigendomsrechten van de betreffende gedeponeerde eigenaars. Alleen op basis van het louter vermelden kan niet de conclusie worden getrokken dat de merktekens niet door rechten van derden zijn beschermd! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf opgemaakte objecten berust enkel bij de auteur van de site. Het kopiëren of het gebruik van deze grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Bescherming van de privacy

Voor zover binnen het Internetaanbod de mogelijkheid bestaat tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen), gebeurt de vrijgave van deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is – voor zover technisch mogelijk en haalbaar – ook zonder de opgave van deze gegevens of met de opgave van anonieme gegevens of een pseudoniem toegestaan. Het gebruik van de in het kader van het impressum of vergelijkbare informatie gepubliceerde contactgegevens zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en van e-mailadressen door derden voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie is niet toegestaan. Juridische stappen tegen de verzenders van zogenaamde “spammail” zijn ons bij inbreuken tegen dit verbod uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsuitsluitinging

Deze aansprakelijkheidsuitsluiting is als onderdeel van het Internetaanbod te beschouwen van waaruit naar deze site werd verwezen. Voor zover delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende juridische context, blijven de overige delen van het document naar inhoud en geldigheid hierdoor onaangeroerd.

6. Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) werden. Angesichts der Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit vollständigen IP-Adressen möchten wir darauf hinweisen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“ verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.

Handelaren search
l