Gegevensbescherming

Privacybeleid

Met ingang van: 05.04.2018

sera neemt de bescherming van persoonsgerichte gegevens zeer serieus. Onze verwerking van data is op het doel gericht, alleen maar die persoonsgerichte gegevens te gebruiken, die wij voor ons aanbod nodig hebben, om deze zinnig en economisch te verwerken of te gebruiken. Navolgend komt u te weten, wanneer bij het gebruik van onze website data opgeslagen wordt en hoe wij deze gebruiken.

Verantwoordelijke

sera GmbH
Borsigstr. 49
52525 Heinsberg

E-mail: datenschutz@sera.biz
Telefoon: +49 2452 91 26 0

U kunt onze gemachtigde voor de gegevensbescherming ook bereiken onder het bovenstaande adres en telefoonnummer.

Toepassingsgebied

Gebruikers ontvangen met dit privacybeleid informatie over het soort, de omvang en het doel  van de gegevensverzameling en het gebruik van hun data, die door de verantwoordelijke verzameld en gebruikt worden.

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen, die waarborgen, dat de voorschriften inzake de gegevensbescherming nageleefd worden. Onze aanbiedingen zijn in het bijzonder onderworpen aan de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) en de Telemediawet (TMG).

Bezoek op onze webpagina

Bij iedere toegang tot dit aanbod worden door ons of de webspace-provider automatisch gegevens opgeslagen. Deze informatie, die ook server-logfiles genoemd wordt, is van algemene natuur en laat geen conclusies met betrekking op uw persoon toe.

Geregistreerd worden o.a.:

 • Naam van de website,
 • File,
 • Datum,
 • Verzameling van gegevens,
 • Webbrowser en webbrowser-versie,
 • Besturingssysteem,
 • Domainnaam van uw internet-providers,
 • Referrer-URL (de pagina, van waaruit u ons aanbod hebt bezocht)
 • IP-adres.

Zonder deze data zou het technisch deels niet mogelijk zijn, om de inhoud van de website uit te leveren en weer te geven. In zover is de registratie van deze gegevens absoluut noodzakelijk. Bovendien gebruiken wij de anonieme informatie voor statistische doeleinden. U helpt ons bij de optimering van het aanbod en de techniek. Wij behouden ons het recht voor, de logfiles bij verdenking op een onwettig gebruik van ons aanbod alsnog te controleren.
De wettelijke basis voor de verwerking van de data is volgens artikel 6 lid 1, zin 1, lit. f AVG. Ons rechtmatig belang volgt uit de voornoemde doeleinden voor het opslaan van gegevens.

Registratie op onze website

Als u zich op onze website registreert om gepersonaliseerde diensten te ontvangen, worden persoonlijke gegevens verzameld. Deze omvatten de naam, het adres, het telefoonnummer en e-mailadres als contact- en communicatiegegevens.

De registratie biedt toegang tot services en inhoud die alleen beschikbaar zijn voor geregistreerde gebruikers. Indien nodig hebben geregistreerde gebruikers de mogelijkheid om de gegevens die tijdens de registratie worden vermeld op elk gewenst moment te wijzigen of te verwijderen. Natuurlijk zullen wij u op verzoek informeren welke persoonlijke gegevens zijn verzameld en opgeslagen. Bovendien corrigeren of verwijderen we de gegevens op verzoek, op voorwaarde dat de kwestie niet in strijd is met de wettelijke bewaarplicht. Voor verdere vragen en uw verzoek tot correctie of verwijdering van de gegevens, gebruikt u de contactgegevens hierboven vermeld in dit privacybeleid.
De wettelijke basis voor gegevensverwerking is uw vrijwillige, herroepbare toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, lit. a, 7 AVG.

Newsletter

Als u zich abonneert op onze newsletter, gebruiken wij de door u ingevoerde gegevens uitsluitend voor dit doeleinde of om u op de hoogte te houden van relevante omstandigheden met betrekking op deze dienst of de registratie. Deze gegevens worden niet aan derde doorgegeven.

Om de newsletter te kunnen ontvangen moet u een geldig e-mailadres hebben. Geregistreerd worden bovendien het IP-adres, via welke u zich voor deze newsletter aangeeft en het datum, wanneer u deze newsletter bestelt. Deze gegevens dienen ons als bewijs bij misbruik, als een vreemde e-mailadres voor de newsletter aangegeven wordt. Om bovendien te waarborgen, dat een e-mailadres niet oneerlijk door derden in onze verdeler gezet wordt, werken wij volgens de wettelijke voorschriften met het zogenoemde "Double-Opt-In"-proces. Als onderdeel van dit proces worden de volgorde van de nieuwsletter, de verzending van de bevestigings-e-mail en de ontvangst van de bevestiging van de registratie vastgelegd.
De wettelijke basis voor gegevensverwerking is uw vrijwillige, herroepbare toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, lit. a, 7 AVG.
U hebt altijd de mogelijkheid, uw toestemming voor het opslagen van uw gegevens, van uw e-mailadres en het gebruikt ervan om de newsletter te versturen, te herroepen. Voor de herroeping vindt u in iedere newsletter en op onze website een link. Bovendien is er de mogelijkheid, ons u wens op herroeping via de in dit document genoemde contactmogelijkheid mee te delen.

Contactformulier

Als u via het onlineformulier of per e-mail contact met ons opneemt, worden de door u ingevoerde gegevens opgeslagen, om uw aanvraag te kunnen beantwoorden of mogelijke vervolgvragen te kunnen stellen. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is uw vrijwillige, herroepbare toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, lit. a, 7 AVG.

Prijsspel

Van tijd tot tijd hebt u de mogelijkheid om op onze web- of facebook-pagina aan prijsspelen deel te nemen. Als u van de partij bent en dit op facebook doet, hetzij door het uploaden van foto’s, foto’s te liken, foto’s of uw deelname te delen, slagen wij de door u in deze samenhang ingevoerde gegevens uitsluitend voor dit doeleinde op. Deze gegevens worden door ons niet aan derde doorgegeven of zonder u toestemming met persoonsgerichte gegevens samengevoegd. Om deel te kunnen nemen aan een prijsspel benodigen wij een geldig e-mailadres. Opgeslagen worden bovendien uw gebruikersnaam bij facebook alsook het datum en de tijd van de deelname.
De wettelijke basis voor gegevensverwerking is uw vrijwillige, herroepbare toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, lit. a, 7 AVG.
U hebt altijd de mogelijkheid, uw toestemming voor het opslagen van uw gegevens, van uw e-mailadres en het gebruik ervan om deel te nemen aan het prijsspel, te herroepen. Voor de herroeping vindt u bij ieder prijsspel en op onze website een link. Bovendien is er de mogelijkheid, ons u wens op herroeping via de in dit document genoemde contactmogelijkheid mee te delen.

Integratie van diensten en inhoud van derden

Ons aanbod omvat soms inhoud, diensten en services van andere aanbieders. Dit zijn bijvoorbeeld kaarten, die van Google-Maps ter beschikking gesteld worden, video‘s van YouTube alsook grafieken en foto’s van andere websites. Om deze data in de browser van de gebruiker te kunnen openen en weergeven, is het doorgeven van het IP-adres absoluut noodzakelijk. De aanbieder (hieronder "externe-aanbieder" genoemd) neemt dus het IP-adres van de respectieve gebruiker waar.

Ook al doen wij ons best, uitsluitend externe-aanbieders te gebruiken, welke het IP-adres alleen maar nodig hebben, om inhoud te leveren, hebben wij geen invloed erop, of het IP-adres mogelijk opgeslagen wordt. Dit proces dient in dit geval o.a. voor statistische doeleinden. Voor zover wij dit weten, dat het IP-adres opgeslagen wordt, attenderen wij onze gebruikers erop.

Cookies

Deze website gebruikt zogenaamde cookies. Dit zijn textfiles, die van de server op uw pc opgeslagen worden. Ze bevatten informatie met betrekking op de browser, het IP-adres, het besturingssysteem en de internetverbinding. Deze gegevens worden van ons niet aan derden doorgegeven of zonder uw toestemming met persoonsgerichte gegevens samengevoegd.
Cookies vervullen vooral twee taken. Ze helpen ons, u de navigatie door ons aanbod makkelijker te maken, en maken de correcte presentatie van de website mogelijk. Ze worden niet ervoor benut, virussen binnen te loodsen of programma’s te starten.
De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. a, 7 AVG. Ons rechtmatig belang volgt uit de voornoemde doeleinden voor het opslaan van gegevens.

U heeft de mogelijkheid ons aanbod ook zonder cookies op te roepen. Daartoe moeten in de browser de desbetreffende instellingen veranderd worden. Wij vragen u zich via de hulpfunctie van uw browser te informeren, hoe de cookies afgezet kunnen worden. Wij wijzen u er echter op, dat daardoor sommige functies van deze website mogelijk belemmerd worden en het comfortabele gebruik beperkt wordt. De pagina's www.aboutads.info/choices/ (USA) en www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ (Europa) staan u toe, online-advertentie-cookies te beheren.

Het gebruik van Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (https://www.google.de/intl/de/about/). Daarbij worden gepseudonimiseerde profielen van gebruikers gemaakt en cookies gebruikt. De door de cookie genereerde informatie over uw gebruik van onze website, m.n.:

 • IP-adres
 • Type browser
 • Versie browser
 • Besturingssysteem
 • Referrer-URL (de pagina, van waaruit u ons aanbod hebt bezocht)
 • Datum en tijd van het serververzoek

wordt getransporteerd naar een server van Google in Amerika (VS) en daar opgeslagen.

De informatie wordt benut, om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteit van de website samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan te bieden voor marktonderzoek en een geoptimaliseerd ontwerp van deze websites. Ook wordt deze informatie c.q. aan derden doorgegeven, voor zover dit wettelijk vereist is of zover derden deze gegevens in opdracht verwerken. In geen geval wordt uw IP-adres met andere gegevens van Google samengevoegd. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-masking).
U kunt de installatie van de cookies verhinderen door de browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. In dit geval kunnen eventueel niet alle functies van de website volledig gebruikt worden.
Ook kunt u de opslag van de door de cookies gegenereerde en op uw gebruik van deze site betrokkene gegevens (incl. uw IP-adres) alsook de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door een Browser-Add-on te downloaden en te installeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Het alternatief voor de Browser-Add-on, met name voor browser’s op mobieltjes, om het opslagen van gegevens door Google Analytics te voorkomen, is om op deze link:
developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/
te klicken. Het wordt een Opt-out-Cookie geplaatst, welke de toekomstige opslag van uw gegevens bij het bezoek van deze website voorkomt. Deze Opt-out-Cookie is alleen maar geldig in deze browser en voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Wist u de cookies op deze browser, moet u de Opt-out-Cookie opnieuw plaatsen.
Verdere informatie met betrekking op de gegevensbescherming in samenhang met Google Analytics vindt u bijv. in de Google Analytics-Hulp (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

Duur van gegevensopslag

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is, om onze contractuele en precontractuele alsook onze wettelijke verplichtingen na te komen. Vooral de opslag van uw gegevens volgens ons online-registratieformulier wordt permanent aangemaakt. Als dit niet langer nodig is of als u om verwijdering verzoekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij er wettelijke bewaarvereisten zijn (bijvoorbeeld van handels- of belastingwetgeving, retentie tot tien jaar) of een legitiem belang (bijv. voor claimhandhaving) tegenstaat. Indien nodig blokkeren wij de gegevens. Om er altijd rekening te kunnen houden met een blokkering van de gegevens, is het noodzakelijk, de gegevens voor controle doeleinden in een blokkeerfile op te slaan. Het definitieve verwijderen van geblokkeerde gegevens geschied onder dezelfde voorwaarden als hierboven vermeld.

U recht op informatie, correctie, verwijderen, tegenspraak van de verwerking, bezwaar, tegenspraak van de toestemming

Overzicht

U hebt volgens artikel 15 AVG het recht, van de verantwoordelijke een bevestiging daarover te ontvangen, of de betreffende persoonsgerichte gegevens verwerkt worden, is dit het geval, zo heeft u het recht op informatie van deze persoonsgerichte gegevens en op de volgende informatie:

 1. de doeleinden van de verwerking;
 2. de categorieën persoonsgerichte gegevens, die verwerkt worden;
 3. de geadresseerden of categorieën van geadresseerden, die de persoonsgerichte gegevens ontvangen hebben of nog zullen ontvangen, met name van geadresseerden afkomstig van derde landen of bij internationale organisaties;
 4. indien mogelijk de geplande duur, van de opslag van de persoonsgerichte gegevens, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die duur;
 5. het bestaan op het recht van correctie (artikel 16 AVG) of annulering van de u betreffende persoonsgerichte gegevens (artikel 17 AVG) of op restrictie van verwerking door de verantwoordelijke (artikel 18 AVG) of het recht op tegenspraak tegen deze verwerking (artikel 21 AVG);
 6. het bestaan van het recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit (artikel 77 in samenhang met artikel 57 lid 2, § 19 BDSG). Wij zijn verantwoordelijk voor “de staatscommissaris voor gegevensbescherming en de vrijheid van informatie Noord-Rijnland-Westfalen, LDI, www.ldi.nrw.de“.
 7. als de persoonsgerichte gegevens niet bij de betrokkene persoon worden verzameld, alle ter beschikking staande informatie met betrekking op de herkomst van de gegevens;
 8. het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming m.i.v. profiling volgens artikel 22 leden 1 en 4 AVG en - althans in deze gevallen - veelzeggende informatie over de geïnvolveerde logica alsook de draagwijdte en de beoogde impact van een dusdanige verwerking op de betrokkene persoon.
 9. Bovendien bestaat het recht op overdraagbaarheid van de gegevens (artikel 20 AVG) en de intrekking van verleende toestemming (artikel 7 lid 3 AVG). De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

In concreto: Uw recht op bezwaar volgens artikel 21 AVG

U hebt het recht, om redenen, die zich vanuit uw bijzondere situatie voordoen, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgerichte gegevens betreffende u, die op grond van artikel 6 lid 1 letter e of f AVG (algemeen belang of legitiem belang van de voor de verwerking verantwoordelijke) geschied, tegenspraak in te dienen, dit geldt ook voor profiling op basis van deze bepalingen. We zullen dan uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken tenzij we overtuigende, legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw interesses, rechten en vrijheden, of de verwerking met het oog op het afdwingen, nastreven of verdedigen van juridische claims.

Worden persoonsgerichte gegevens verwerkt, om mailing ermee te maken, zo heeft u het recht, te allen tijde bezwaar tegen de verwerking van persoonlijke gegevens voor het doeleinde van dergelijke reclame in te dienen; dit geldt ook voor het profiling, voor zover het verband houdt met dergelijke mailing. Dient u een bezwaar in voor de verwerking van uw gegevens voor mailing, bijv. door een bericht aan de contactmogelijkheid in de footer (zie link onder in de footer: "contact") of naar een van de e-mailadressen op onze website, worden de persoonsgerichte gegevens niet meer voor deze doeleinden gebruikt.

Gegevensbeveiliging

Tijdens uw bezoek aan onze website gebruiken we de zogenaamde SSL-methode (Secure Socket Layer), afhankelijk van het versleutelingsniveau dat door uw browser wordt ondersteunt. Het is meestal de 256-bit-codering. Als uw browser geen 256-bit-codering ondersteunt, gebruiken we de 128-bit-v3-technologie. U kunt aan de hand van de gesloten weergave van de sleutel of het slotsymbool in de adresbalk van de browser of in de onderste statusbalk van uw browser zien of een pagina van onze website in gecodeerde vorm wordt verzonden.
We zullen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om uw gegevens te beschermen tegen gedeeltelijk of volledig verlies, beschadiging, vernietiging en ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden up-to-date gehouden met de nieuwste technologie.

Wijziging van ons privacybeleid

Om ervoor te zorgen dat ons privacybeleid altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten, behouden we ons het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. Dit geldt ook in het geval dat het privacybeleid moet worden aangepast vanwege nieuwe of herziene services, bijvoorbeeld nieuwe services. Het nieuwe privacybeleid wordt dan van kracht bij uw volgende bezoek aan ons aanbod.

Handelaren search
l