Ochrona danych

Oświadczenie o ochronie danych

Od dnia: 5 kwietnia, 2018

sera bardzo poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych. Nasze przetwarzanie danych osobowych stosowane jest wyłącznie w celu zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania tych danych w celu zaprezentowania naszej oferty. Poniżej dowiecie się Państwo, kiedy dane są przechowywane podczas korzystania z naszego serwisu internetowego i w jaki sposób je wykorzystujemy.

Podmiot odpowiedzialny

sera GmbH

Borsigstr. 49

52525 Heinsberg

e-mail: datenschutz@sera.biz

Telefon: +49 2452 91 26 0

Pod powyższym adresem i numerem telefonu można również skontaktować się z naszym administratorem danych osobowych.

Zakres stosowania

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych użytkownicy otrzymają informacje o rodzaju, zakresie i celu zbierania i wykorzystywania ich danych, które są gromadzone i wykorzystywane przez stronę odpowiedzialną.

Podjęliśmy działania techniczne i organizacyjne zapewniające przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. Przedstawianie naszej oferty podlega przede wszystkim przepisom Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (GDPR), federalnej ustawie o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz ustawie o telekomunikacji (TMG).

Odwiedziny na naszej stronie internetowej

Informacje są automatycznie zbierane przez nas lub dostawcę przestrzeni internetowej z każdym dostępem do tej oferty. Informacje te, zwane również plikami logów serwera, mają charakter ogólny i nie pozwalają na jakąkolwiek identyfikację ani wyciąganie wniosków dotyczących Państwa osoby.

Do zbieranych danych należą:

 • nazwa strony internetowej,
 • plik,
 • data,
 • ilość danych,
 • przeglądarka internetowa i jej wersja,
 • system operacyjny,
 • nazwa domeny dostawcy Internetu,
 • odsyłacz URL (witrynę, z której uzyskali Państwo dostęp do naszej oferty)
 • adres IP.

Bez uzyskania tych danych nie zawsze technicznie możliwe byłoby pełne zaprezentowanie oferty naszej strony internetowej. Tym samym, we wspomnianym zakresie gromadzenie danych jest niezbędne. Ponadto wykorzystujemy anonimowe informacje do celów statystycznych. Pomagają nam one zoptymalizować ofertę i technologię. Zastrzegamy sobie również prawo do późniejszego sprawdzenia plików dziennika, jeśli istnieje podejrzenie, że nasza oferta jest wykorzystywana niezgodnie z prawem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f GDPR. Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych.

Rejestracja na naszej stronie internetowej

Dane osobowe będą gromadzone, jeśli zarejestrujecie się Państwo na naszej stronie internetowej w celu korzystania ze spersonalizowanych usług. Obejmuje to imię i nazwisko, adres, jak również numer telefonu i adres e-mail jako dane kontaktowe i dane do komunikacji.

Login umożliwia dostęp do usług i treści, które są dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników. W razie potrzeby zalogowani użytkownicy mają w każdej chwili możliwość zmiany lub usunięcia danych podanych podczas rejestracji. Na życzenie poinformujemy Państwa, jakie dane osobowe są gromadzone i przechowywane. Ponadto na żądanie poprawiamy lub usuwamy dane, o ile nie stoi to w sprzeczności z wymogami prawnymi dotyczącymi obowiązku przechowywania danych. W przypadku pytań lub wniosków o skorygowanie lub usunięcie danych należy skorzystać z danych kontaktowych, o których mowa powyżej, zawartych w niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa dobrowolna, odwoływalna zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a, 7 GDPR.

Biuletyn informacyjny

Jeśli zapiszecie się Państwo do naszego biuletynu informacyjnego, będziemy wykorzystywać dane wprowadzone przez Państwa wyłącznie w tym celu lub w celu poinformowania Państwa o okolicznościach istotnych dla tego serwisu lub rejestracji. Nie przekazujemy tych danych osobom trzecim.

Otrzymywanie biuletynu informacyjnego wymaga ważnego adresu e-mail. Zapisany zostanie również adres IP, z którego zarejestrowaliście się Państwo w celu otrzymywania biuletynu oraz data złożenia zamówienia na biuletyn. Dane te są dla nas dowodem w przypadku nadużyć, jeśli do biuletynu informacyjnego został zarejestrowany inny adres e-mail. Zgodnie z wymogami prawnymi, stosujemy tzw. metodę “podwójnego opt-in” w celu dodatkowego upewnienia się, że adres e-mail nie zostanie w niewłaściwy sposób wpisany na naszą listę dystrybucyjną przez osoby trzecie. W ramach tej metody zamówienie biuletynu informacyjnego, wysłanie e-maila potwierdzającego oraz potwierdzenie rejestracji jest zsynchronizowane.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa dobrowolna, odwoływalna zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a), 7 GDPR.

W każdej chwili mają Państwo możliwość wycofania swojej zgody na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystania do wysyłania biuletynu informacyjnego. W każdym biuletynie i na stronie internetowej umieścimy link do odwołania zgody na jego wysyłanie. Mają Państwo również możliwość poinformowania nas o swoim wniosku o cofnięcie rejestracji poprzez kontakt z nami, o którym mowa w niniejszym dokumencie.

Formularz kontaktowy

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem formularza online lub poczty elektronicznej, będziemy przechowywać dostarczone przez Państwa informacje, aby móc odpowiedzieć na Państwa zapytanie i zadać ewentualne pytania uzupełniające. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa dobrowolna, odwoływalna zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a), 7 GDPR.

Gry z nagrodami

Od czasu do czasu będziecie mieli Państwo możliwość uczestniczenia w grach z nagrodami na naszej stronie internetowej lub na Facebooku. Jeśli użytkownik uczestniczy w grze z nagrodami na Facebooku, czy to poprzez przesyłanie zdjęć, czy “polubienie” zdjęć, czy też poprzez udostępnianie zdjęć lub udostępnianie uczestnictwa, dane przesłane przez użytkownika w tym kontekście będą przechowywane wyłącznie w tym celu. Dane te nie są przez nas przekazywane osobom trzecim, ani nie są powiązane z danymi osobowymi bez Państwa zgody.

Aby wziąć udział w grze z nagrodami, należy posiadać ważny adres e-mail. Zapisana zostanie również nazwa użytkownika Facebooka oraz data i godzina uczestnictwa. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa dobrowolna, odwoływalna zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a, 7 GDPR.

Mają Państwo w każdej chwili możliwość wypowiedzenia umowy na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystania w grze z nagrodami. Udostępnimy Państwu link do odwołania przy udziale w każdej z gier z nagrodami oraz na stronie internetowej. Mają Państwo również możliwość poinformowania nas o złożeniu wniosku o wycofanie rezerwacji poprzez kontakt z nami, o którym mowa w niniejszym dokumencie.

Integracja usług i treści osób trzecich

Nasza oferta czasami obejmuje treści, usługi i świadczenia innych dostawców. Są to na przykład mapy udostępnione przez Google Maps, filmy wideo z YouTube, a także obrazy i zdjęcia z innych witryn internetowych. Podanie adresu IP jest niezbędne do uzyskania dostępu do tych danych i ich prezentacji w przeglądarce użytkownika. Dostawcy (zwani dalej “dostawcami zewnętrznymi”) odnotowują zatem adres IP odpowiedniego użytkownika.

Mimo że staramy się korzystać wyłącznie z usług dostawców zewnętrznych, którzy wymagają podania adresu IP tylko w celu dostarczenia treści, nie mamy żadnego wpływu na to, czy adres IP jest ewentualnie przechowywany. W tym przypadku proces ten służy m.in. celom statystycznym. Jeśli wiemy, że adres IP jest przechowywany, poinformujemy o tym naszych użytkowników.

Ciasteczka

Niniejsza strona używa tzw. ciasteczek. Są to pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze przez serwer. Zawierają one informacje o przeglądarce, adresie IP, systemie operacyjnym i połączeniu internetowym. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim ani łączone przez nas z danymi osobowymi bez Państwa zgody.

Pliki tzw. ciasteczka służą głównie dwóm celom. Ułatwiają one Państwu nawigację po naszej ofercie, a także umożliwiają poprawną prezentację strony internetowej.

Nie są one wykorzystywane do wprowadzania wirusów lub aplikacji szpiegujących. art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f GDPR stanowi podstawę prawną przetwarzania danych.

Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. Mają Państwo możliwość dostępu do naszej oferty również bez plików tzw. ciasteczek. W tym celu należy zmienić odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Aby uzyskać informacje na temat dezaktywacji plików cookie, należy skorzystać z funkcji pomocy przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że być może niektóre funkcje tej strony mogą zostać naruszone, a wygoda korzystania z niej być ograniczona. Strony www.aboutads.info/choices/ (USA) oraz www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ (Europa) pozwalają na administrowanie plikami tzw. ciasteczkami reklamowymi online.

Korzystanie z Google Analytics

Używamy Google Analytics, usługi analityki internetowej Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (https://www.google.de/intl/de/about/). Tworzone są pseudonimowe profile użytkowania i w tym celu wykorzystywane są ciasteczka. W szczególności informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej stworzone przez tzw. ciasteczka:

 • adres IP
 • typ przeglądarki
 • wersja przeglądarki
 • system operacyjny
 • odsyłacz URL (witrynę, z której uzyskali Państwo dostęp do naszej oferty)
 • data i godzina żądania serwera

są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Informacje te są wykorzystywane do oceny korzystania z witryn internetowych, do sporządzania sprawozdań z działalności na tych witrynach oraz do świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z witryn internetowych i z internetu do celów badania rynku, a także do optymalnego prezentowania tych witryn. Informacje te zostaną ewentualnie przekazane osobom trzecim, jeśli będzie to wymagane prawem lub jeśli osoby trzecie będą przetwarzać te dane na żądanie. Państwa adres IP nie będzie w żadnym wypadku łączony z innymi danymi przez Google. Adresy IP są anonimizowane, w związku z czym nie jest możliwe ich przyporządkowanie (maskowanie adresów IP).

Użytkownik może uniknąć instalacji tzw. ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce. W takim przypadku, możliwe że nie wszystkie funkcje tej strony mogą być w pełni wykorzystane. Ponadto można uniknąć gromadzenia danych utworzonych przez tzw. ciasteczka i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek doprzeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Alternatywnie do dodatku do przeglądarki, w szczególności w przypadku przeglądarek na terminalach mobilnych, można uniknąć pobierania przez Google Analytics klikając ten link: developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/. Umieszczony zostanie plik tzw. cookie opt-out, co uniemożliwi przyszłe zbieranie danych podczas odwiedzania tej strony internetowej.

Cookie opt-out jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko na naszej stronie internetowej i jest przechowywany na Państwa urządzeniu. Jeśli usuniecie Państwo pliki cookie z tej przeglądarki, będziecie musieli ponownie umieścić cookie opt-out.

Dalsze informacje na temat ochrony danych w związku z Google Analytics można znaleźć na przykład w pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

Czas przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane stak długo, jak będzie to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i przedkontraktowych, jak również naszych zobowiązań prawnych. W szczególności, przechowywanie Państwa danych zgodnie z naszym formularzem rejestracyjnym online jest przedstawione na stałe. Państwa dane zostaną usunięte, jeśli nie będzie to już wymagane lub jeśli zwrócicie się Państwo o ich usunięcie, chyba że jest to sprzeczne z prawnymi obowiązkami przechowywania danych (np. z prawem handlowym lub podatkowym, przechowywania przez okres do dziesięciu lat) lub uzasadnionym interesem (np. w celu dochodzenia roszczeń). W razie potrzeby dane zostaną zablokowane. Dane w zablokowanym pliku należy przechowywać do celów kontrolnych, aby przez cały czas można było rozważyć blokadę danych. Ostateczne usunięcie zablokowanych danych odbywa się na tych samych wyżej wymienionych warunkach.

Państwa prawa do informacji, korekty, usunięcia, sprzeciwu wobec przetwarzania, skargi, unieważnienia umowy

Przegląd

Zgodnie z art. 15 GDPR mają Państwo prawo żądać od osoby odpowiedzialnej potwierdzenia, czy dane osobowe Państwa dotyczące są przetwarzane; w takim przypadku mają Państwo prawo do informacji na temat tych danych osobowych oraz do następujących informacji:

 1. cele przetwarzania danych;
 2. kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 3. odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub w przypadku organizacji międzynarodowych;
 4. w miarę możliwości planowany czas przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria określania tego czasu trwania;
 5. istnienie prawa do korekty (art. 16 GDPR) lub usunięcia danych osobowych, które Pana(i) dotyczą (art. 17 GDPR) lub ograniczenia przetwarzania danych przez stronę odpowiedzialną (art. 18 GDPR) lub prawa sprzeciwu wobec tego przetwarzania (art. 21 GDPR);
 6. istnienie prawa do wniesienia skargi do instytucji kontrolującej (art. 77 w związku z art. 57 ust. 2 § 19 BDSG); jednostka odpowiedzialna “Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen”, LDI, www.ldi.nrw.de.
 7. jeżeli dane osobowe nie są gromadzone od osoby której dotyczą, wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia tych danych;
 8. istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotnych informacji na temat logiki oraz zakresu i oczekiwanych konsekwencji takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 9. Ponadto istnieje prawo do przenoszenia danych (art. 20 GDPR) oraz umów zawartych do czasu ich anulowania (art. 7 ust. 3 GDPR). Na zasadność przetwarzania na podstawie umowy zawartej przed jej anulowaniem nie ma wpływu anulowanie umowy.

W szczególności: Państwa prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 GDPR

Mają Państwo prawo, ze względu na swoją szczególną sytuację, do sprzeciwienia się w każdej chwili przetwarzaniu danych osobowych, które ma miejsce w związku z art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) GDPR (interes publiczny lub uzasadniony interes strony odpowiedzialnej); odnosi się to również do profilowania na podstawie tych przepisów. Dane osobowe nie będą przetwarzane, chyba że udowodnimy, że istnieją ważne powody warte ochrony, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub gdy przetwarzanie służy egzekwowaniu lub obronie roszczeń prawnych. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów reklamy bezpośredniej, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Państwa do celów takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, jeżeli jest to związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych w celu reklamy bezpośredniej, poinformujcie nas o tym np. za pomocą wiadomości na adres kontaktowy w stopce (patrz link poniżej w stopce: “Kontakt”) lub na jeden z adresów e-mail na naszej stronie internetowej, dane osobowe nie będą już przetwarzane w tym celu.

Bezpieczeństwo danych

Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej stosujemy tzw. procedurę SSL (Secure Socket Layer), w zależności od poziomu szyfrowania obsługiwanego przez Państwa przeglądarkę. Zazwyczaj jest to szyfrowanie 256 bitowe. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256 bitów, korzystamy z tzw. 128 bitowej technologii v3. Po wyświetleniu symbolu klucza lub kłódki na pasku adresu przeglądarki lub w dolnym pasku stanu przeglądarek można rozpoznać, czy strona naszej prezentacji internetowej jest przesyłana przy użyciu szyfrowania. Podejmujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed częściową lub całkowitą utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub nieupoważnionym dostępem osób trzecich. Zachowujemy środki ostrożności zgodne z aktualnym stanem techniki.

Zmiany w oświadczeniu o ochronie danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w dowolnym momencie, aby zapewnić, że nasze oświadczenie o ochronie danych zawsze spełnia aktualne wymogi prawne. Ma to również zastosowanie w przypadku, gdy deklaracja ochrony danych musi zostać zmieniona w związku z nowymi lub poprawionymi świadczeniami, takimi jak nowe świadczenia usług. Nowe oświadczenie o ochronie danych osobowych będzie obowiązywało przy następnym wejściu na naszą ofertę.

Wyszukiwanie sprzedawcy
l