Προστασία δεδομένων

Δήλωση προστασίας δεδομένων

Από: 05 Απριλίου 2018

H sera λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τα προσωπικά σας δεδομένα. Η επεξεργασία των δεδομένων μας είναι προσανατολισμένη μόνο για τη συλλογή, επεξεργασία ή χρήση μόνο προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για την εύλογη και οικονομική χρήση της προσφοράς μας. Στη συνέχεια, θα μάθετε πότε αποθηκεύονται δεδομένα κατά τη χρήση της υπηρεσίας μας στο Διαδίκτυο και πώς τα χρησιμοποιούμ

Υπεύθυνος

sera GmbH Borsigstr. 49
52525 Heinsberg
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: datenschutz@sera.biz
Τηλέφωνο: +49 2452 91 26 0
Θα επικοινωνήσετε επίσης με τον υπάλληλο ασφαλείας δεδομένων με την παραπάνω διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου

Πεδίο εφαρμογής

Σε αυτή τη δήλωση προστασίας δεδομένων, οι χρήστες θα λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το είδος, την έκταση και τον σκοπό συλλογής και χρήσης των δεδομένων τους, τα οποία συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από τον υπεύθυνο.

Πήραμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν την τήρηση των κανονισμών προστασίας δεδομένων. Οι προσφορές μας υπόκεινται ειδικότερα στους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Γενική Προστασία Δεδομένων (GDPR), του Ομοσπονδιακού Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (BDSG) και του Νόμου για τις Τηλεπικοινωνίες (TM

Επισκέψεις στον ιστότοπό μας

Οι πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα από εμάς ή από τον πάροχο διαδικτυακού χώρου με κάθε πρόσβαση σε αυτήν την προσφορά. Αυτές οι πληροφορίες, που ονομάζονται επίσης αρχεία καταγραφής διακομιστών, είναι γενικής φύσης και δεν επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το άτομό σας.
Τα συλλεγμένα δεδομένα περιλαμβάνουν:

 • όνομα της ιστοσελίδας,
 • αρχείο,
 • ημερομηνία,
 • ποσό δεδομένων,
 • πρόγραμμα περιήγησης ιστού και έκδοση προγράμματος περιήγησης ιστού,
 • λειτουργικό σύστημα,
 • το όνομα τομέα του παρόχου Internet,
 • URL παραπομπής (ο ιστότοπος από τον οποίο έχετε προσεγγίσει την προσφορά μας)
 • διεύθυνση IP.

Χωρίς αυτά τα δεδομένα, μερικές φορές τεχνικά δεν θα ήταν δυνατή η παράδοση και η παρουσίαση των περιεχομένων της ιστοσελίδας. Μέχρι στιγμής, η συλλογή των δεδομένων είναι απαραίτητη με κάθε τρόπο. Χρησιμοποιούμε επιπλέον τις ανώνυμες πληροφορίες για στατιστικούς σκοπούς. Μας βοηθούν να βελτιστοποιούμε τις προσφορές και την τεχνολογία. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα στον εαυτό μας να ελέγξουμε αργότερα τα αρχεία καταγραφής αν υπάρχει υποψία παράνομης χρήσης της προσφοράς μας.
Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 S. 1 lit. f GDPR. Το νόμιμο συμφέρον μας προκύπτει από τους προαναφερθέντες σκοπούς συλλογής δεδομένων.

Εγγραφή στον ιστότοπό μας

Τα προσωπικά δεδομένα θα συλλέγονται εάν εγγραφείτε στον ιστότοπό μας για τη χρήση εξατομικευμένων υπηρεσιών. Αυτό περιλαμβάνει το όνομα, τη διεύθυνση καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως δεδομένα επικοινωνίας και επικοινωνίας.
Η σύνδεση επιτρέπει πρόσβαση σε υπηρεσίες και περιεχόμενο που είναι διαθέσιμα μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες. Εάν απαιτείται, οι συνδεδεμένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν ή να διαγράψουν τα δεδομένα που παρέχονται κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Κατόπιν αιτήματος, θα σας ενημερώσουμε βεβαίως, ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και αποθηκεύονται. Επιπλέον, θα διορθώσουμε ή θα διαγράψουμε τα δεδομένα κατόπιν αιτήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει σύγκρουση με τις απαιτήσεις νομικού καθεστώτος αποθήκευσης. Χρησιμοποιήστε τα προαναφερθέντα δεδομένα επαφής στη δήλωση προστασίας δεδομένων για ερωτήσεις ή την αξίωσή σας για διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων.
Η εκούσια, ανακλητή συμφωνία σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 S. 1 lit. a, το 7 GDPR είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων.

Ενημερωτικό δελτίο

Εάν εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που έχετε εισάγει αποκλειστικά για το σκοπό αυτό ή για να σας ενημερώσουμε για τις περιστάσεις που σχετίζονται με αυτήν την υπηρεσία ή την εγγραφή. Δεν θα διαβιβάσουμε αυτά τα δεδομένα σε τρίτους.
Η λήψη του ενημερωτικού δελτίου απαιτεί έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα αποθηκευτεί επίσης η διεύθυνση IP από την οποία εγγράφεστε για το ενημερωτικό δελτίο και την ημερομηνία παραγγελίας του ενημερωτικού δελτίου. Αυτά τα δεδομένα χρησιμεύουν ως απόδειξη για εμάς σε περίπτωση κακοποίησης αν έχει καταχωρηθεί διαφορετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το ενημερωτικό δελτίο. Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, εργαζόμαστε με τη λεγόμενη μέθοδο "διπλής συμμετοχής" για να διασφαλίσουμε επιπλέον ότι μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν εισέρχεται καταχρηστικά στη λίστα διανομής μας από τρίτους. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεθόδου, η παραγγελία του ενημερωτικού δελτίου, η αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος επιβεβαίωσης και η παραλαβή της διαμόρφωσης της καταχώρισης δημοσιεύονται περιοδικά.
Η εκούσια, ανακλητή συμφωνία σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 S. 1 lit. a, το 7 GDPR είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων.
Έχετε ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συμφωνία σας για την αποθήκευση των δεδομένων, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τη χρήση τους για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Θα κάνουμε έναν σύνδεσμο για την ανάκληση διαθέσιμη για εσάς σε κάθε ενημερωτικό δελτίο και στον ιστότοπο. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να μας πείτε την αίτησή σας ανάκλησης μέσω των δυνατοτήτων επικοινωνίας που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο.

Φόρμα Επικοινωνίας

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες που παρέχετε για να μπορέσετε να απαντήσετε στο αίτημά σας και να δώσετε πιθανές ερωτήσεις παρακολούθησης. Η εκούσια, ανακλητή συμφωνία σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 S. 1 lit. a, το 7 GDPR είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων.

Βραβείο παιχνίδι

Από καιρό σε καιρό, θα έχετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε παιχνίδια βραβείων στον ιστότοπό μας ή στο Facebook. Εάν συμμετέχετε στο παιχνίδι του βραβείου Facebook, είτε φορτώνοντας εικόνες, αγαπώντας φωτογραφίες, μοιράζοντας φωτογραφίες ή μοιράζοντας τη συμμετοχή σας, θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα που υποβάλατε σε αυτό το πλαίσιο αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Αυτά τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται από τρίτους σε τρίτους ούτε συνδέονται με προσωπικά δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
Η συμμετοχή σε ένα παιχνίδι βραβείων απαιτεί έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το όνομα χρήστη του Facebook, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα συμμετοχής θα αποθηκευτούν επίσης.
Η εκούσια, ανακλητή συμφωνία σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 S. 1 lit. a, το 7 GDPR είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων.
Έχετε ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συμφωνία σας για την αποθήκευση των δεδομένων, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τη χρήση τους για το παιχνίδι βραβείων. Θα κάνουμε έναν σύνδεσμο για ανάκληση διαθέσιμη για εσάς με κάθε παιχνίδι βραβείων και στον ιστότοπο. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να μας πείτε την αίτησή σας ανάκλησης μέσω των δυνατοτήτων επικοινωνίας που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφ

Ενσωμάτωση υπηρεσιών και περιεχομένου τρίτων

Η προσφορά μας περιλαμβάνει μερικές φορές περιεχόμενο, υπηρεσίες και επιδόσεις άλλων παρόχων. Αυτοί είναι, για παράδειγμα, χάρτες που διατίθενται από τους Χάρτες Google, βίντεο από το YouTube, καθώς και εικόνες και εικόνες από άλλους ιστότοπους. Η υποβολή της διεύθυνσης IP είναι αναγκαία για την πρόσβαση και την παρουσίαση αυτών των δεδομένων στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη. Οι πάροχοι (στο εξής "παροχείς τρίτων") θα σημειώσουν τη διεύθυνση IP του αντίστοιχου χρήστη.

Παρόλο που προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε αποκλειστικά παρόχους τρίτων μερών που απαιτούν τη διεύθυνση IP μόνο για να μπορέσουν να προμηθεύσουν περιεχόμενο, δεν έχουμε καμία επίδραση στην πιθανότητα αποθήκευσης της διεύθυνσης IP. Σε αυτή την περίπτωση, αυτή η διαδικασία χρησιμεύει για στατιστικούς σκοπούς, μεταξύ άλλων. Σε περίπτωση που γνωρίζουμε ότι η διεύθυνση IP αποθηκεύεται, θα ενημερώσουμε τους χρήστες μας για αυτ

Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τα λεγόμενα cookies. Αυτά είναι αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας από το διακομιστή. Περιέχουν πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης, τη διεύθυνση IP, το λειτουργικό σύστημα και τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Αυτά τα δεδομένα δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτους ούτε θα συνδέονται με προσωπικά δεδομένα από εμάς χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
Τα cookies έχουν κατά κύριο λόγο δύο σκοπούς. Μας διευκολύνουν να διευκολύνουμε την πλοήγηση μέσω της προσφοράς μας και επιτρέπουν τη σωστή παρουσίαση της ιστοσελίδας. Δεν χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή ιών ή για την παρακολούθηση εφαρμογών.
Άρθρο 6 παράγραφος 1 S. 1 lit. f GDPR είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων. Το νόμιμο συμφέρον μας απορρέει από τους προαναφερθέντες σκοπούς συλλογής δεδομένων.
Έχετε τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στην προσφορά μας και χωρίς cookies. Οι αντίστοιχες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης πρέπει να αλλάξουν για να το κάνετε. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία βοήθειας του προγράμματος περιήγησης για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης των cookies. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι ενδεχομένως ορισμένες λειτουργίες αυτού του ιστοτόπου ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά και μειώσουν την ευκολία χρήσης. Οι τοποθεσίες www.aboutads.info/choices/ (ΗΠΑ) και www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ (Ευρώπη) σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε διαδικτυακά cookies διαφήμισης.

Χρήση του Google Analytics

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (https://www.google.de/intl/de/about/). Δημιουργούνται ψευδωνυμοποιημένα προφίλ χρήσης και χρησιμοποιούνται τα cookies για το σκοπό αυτό. Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας που δημιουργήθηκε από το cookie, ειδικότερα:

 • διεύθυνση IP
 • τύπος προγράμματος περιήγησης
 • έκδοση προγράμματος περιήγησης
 • λειτουργικό σύστημα
 • URL παραπομπής (ο ιστότοπος από τον οποίο έχετε πρόσβαση στην προσφορά μας)
 • ημερομηνία και ώρα του αιτήματος διακομιστή

μεταδίδονται σε ένα διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου, για τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες του ιστότοπου και για την παροχή περαιτέρω υπηρεσιών που συνδέονται με τη χρήση του δικτυακού τόπου και τη χρήση του διαδικτύου για σκοπούς έρευνας αγοράς και τη βελτιστοποιημένη παρουσίαση αυτών των δικτυακών τόπων. Οι πληροφορίες αυτές θα διαβιβαστούν ενδεχομένως σε τρίτους εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή εάν τρίτα μέρη επεξεργαστούν αυτά τα δεδομένα κατόπιν αιτήσεως. Σε καμία περίπτωση, η διεύθυνση IP σας θα συνδεθεί με άλλα δεδομένα από την Google. Οι διευθύνσεις IP είναι ανώνυμες, επομένως δεν είναι δυνατή η κατανομή (IP masking).
Μπορείτε να αποφύγετε την εγκατάσταση των cookies σύμφωνα με τις ρυθμίσεις στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησης. Σε αυτή την περίπτωση, πιθανώς δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλήρως όλες οι λειτουργίες αυτού του ιστότοπου.

Επιπλέον, μπορείτε να αποφύγετε τη συλλογή των δεδομένων που δημιουργούνται από το cookie και να συνδέονται με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας ένα πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Ως εναλλακτική λύση στο πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης, ιδίως με προγράμματα περιήγησης σε τερματικά για κινητά, μπορείτε να αποφύγετε τη συλλογή από το Google Analytics κάνοντας κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο:
developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/
Θα τοποθετηθεί ένα cookie opt-out που εμποδίζει τη μελλοντική συλλογή των δεδομένων σας κατά την επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο. Το cookie εξαίρεσης ισχύει μόνο σε αυτό το πρόγραμμα περιήγησης και μόνο για τον ιστότοπό μας και αποθηκεύεται στο τερματικό σας. Αν διαγράψετε τα cookies σε αυτό το πρόγραμμα περιήγησης, θα πρέπει να τοποθετήσετε ξανά το cookie opt-out.

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων σε σχέση με το Google Analytics, για παράδειγμα στη βοήθεια του Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=d

Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων

Θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας όσο απαιτείται για την εκπλήρωση των συμβατικών και προσυμβατικών μας υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, η αποθήκευση των δεδομένων σας σύμφωνα με την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής μας είναι μόνιμη. Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν εάν αυτό δεν απαιτείται πια ή αν ζητήσετε διαγραφή, εκτός αν αυτό συμβαίνει με νομικές υποχρεώσεις αποθήκευσης (π.χ. από εμπορική ή φορολογική νομοθεσία, αποθήκευση έως δέκα χρόνια) ή νόμιμο συμφέρον (π.χ. για την εκτέλεση της απαίτησης). Εάν απαιτείται, θα κλειδώσουμε τα δεδομένα. Είναι απαραίτητο να διατηρούνται τα δεδομένα σε ένα αρχείο κλειδώματος για λόγους ελέγχου, ώστε να είναι σε θέση να θεωρούν πάντα ένα κλείδωμα δεδομένων. Η τελική διαγραφή των κλειδωμένων δεδομένων πραγματοποιείται υπό τις ίδιες προαναφερθείσες συνθήκες.

Τα δικαιώματά σας σε πληροφορίες, διόρθωση, διαγραφή, αντίρρηση κατά της επεξεργασίας, καταγγελία, ανάκληση συμφωνίας

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του GDPR, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το υπεύθυνο μέρος να επιβεβαιώσει εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία. αν συμβαίνει αυτό, έχετε δικαίωμα σε πληροφορίες σχετικά με αυτά τα προσωπικά δεδομένα και στις ακόλουθες πληροφορίες:

 1. τους σκοπούς της επεξεργασίας ·
 2. τις κατηγορίες επεξεργασμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ·
 3. τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των οποίων τα προσωπικά δεδομένα αποκαλύφθηκαν ή πρόκειται να αποκαλυφθούν, ιδίως σε περίπτωση αποδεκτών σε τρίτες χώρες ή σε περίπτωση διεθνών οργανισμών ·
 4. αν είναι δυνατόν, η προγραμματισμένη διάρκεια για την οποία θα αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τα κριτήρια για τον καθορισμό αυτής της διάρκειας ·
 5. η ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης (άρθρο 16 του GDPR) ή η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που εξετάζετε (άρθρο 17 του GDPR) ή ο περιορισμός της επεξεργασίας από τον υπεύθυνο (άρθρο 18 του GDPR) ή δικαίωμα αντίρρησης κατά της επεξεργασίας αυτής (άρθρο 21 του GDPR) ·
 6. την ύπαρξη δικαιώματος καταγγελίας σε ελεγκτικό φορέα (άρθρο 77 σε συνδυασμό με το άρθρο 57 παράγραφος 2, § 19 BDSG) · η υπηρεσία Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, LDI, www.ldi.nrw.de είναι αρμόδια για εμάς ·
 7. εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται από το θιγόμενο πρόσωπο, όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των δεδομένων ·
 8. την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του GDPR και - τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις - σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη σχετική λογική καθώς και την έκταση και τις επιδιωκόμενες συνέπειες αυτής της επεξεργασίας για τον πληγέντα.

Επιπλέον, υπάρχει το δικαίωμα της μεταφοράς δεδομένων (άρθρο 20 του GDPR) και των συμφωνιών που έχουν συναφθεί μέχρι την ακύρωση (άρθρο 7 παράγραφος 3 του GDPR). Η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συμφωνίας που έχει συναφθεί πριν από την ακύρωση δεν επηρεάζεται από την ακύρωση της συμφωνίας.

Ειδικότερα: Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε σύμφωνα με το άρθρο 21 του GDPR

Έχετε το δικαίωμα, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας, να προβείτε σε οποιαδήποτε ένσταση κατά της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς, η οποία πραγματοποιείται λόγω του άρθρου 6 παράγραφος 1 επιστολές e ή f GDPR (δημόσιο συμφέρον ή νόμιμο συμφέρον του υπεύθυνου μέρους) · αυτό ισχύει και για το προφίλ που βασίζεται σε αυτούς τους κανονισμούς. Στη συνέχεια, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς λόγους που αξίζει να προστατευτούν για επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή αν η επεξεργασία χρησιμεύει για την εκτέλεση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
Εάν τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για άμεση διαφήμιση, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς για τους σκοπούς αυτής της διαφήμισης · αυτό ισχύει και για τη δημιουργία προφίλ, εάν συνδέεται με μια τέτοια άμεση διαφήμιση. Αν αντιτεθείτε κατά της επεξεργασίας για σκοπούς άμεσης διαφήμισης, π.χ. με ένα μήνυμα στη διεύθυνση επαφής στο υποσέλιδο (δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο στο υποσέλιδο: "Επικοινωνία") ή σε μια από τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ιστοσελίδα μας, τα προσωπικά δεδομένα δεν θα επεξεργάζονται πλέον για αυτούς τους σκοπούς.

Ασφάλεια δεδομένων

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη διαδικασία SSL (Secure Socket Layer), ανάλογα με το επίπεδο κρυπτογράφησης που υποστηρίζει το πρόγραμμα περιήγησης. Συνήθως είναι κρυπτογράφηση 256 bit. Εάν το πρόγραμμα περιήγησης δεν υποστηρίζει κρυπτογράφηση 256 bit, χρησιμοποιούμε την αποκαλούμενη τεχνολογία 128 bit v3. Μπορείτε να δείτε με το σύμβολο κλειστού κλειδιού ή κλειδώματος που εμφανίζεται στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης ή στην κάτω γραμμή κατάστασης των προγραμμάτων περιήγησης εάν μια σελίδα της παρουσίασής μας διαδικτύου μεταδίδεται με χρήση κρυπτογράφησης.
Λαμβάνουμε κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές προφυλάξεις ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από μερική ή πλήρη απώλεια, ζημιά, καταστροφή και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων. Διατηρούμε τις προφυλάξεις ασφαλείας μας στην τρέχουσα τεχνολογία.

Αλλαγές στη δήλωση προστασίας δεδομένων μας

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών ανά πάσα στιγμή, ώστε να διασφαλίζεται ότι η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ανταποκρίνεται πάντα στις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που η δήλωση προστασίας δεδομένων πρέπει να τροποποιηθεί λόγω νέων ή αναθεωρημένων επιδόσεων, όπως οι νέες επιδόσεις υπηρεσιών. Η νέα δήλωση προστασίας δεδομένων θα εφαρμοστεί στη συνέχεια την επόμενη φορά που θα έχετε πρόσβαση στην προσφορά μας.

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l