Ochrana dat

Prohlášení k ochraně dat 

Stav: 05.04.2018

sera bere ochranu osobních dat velmi vážně. Při zpracování dat se řídíme cílem, používat, zpracovávat a shromažďovat personální data pouze pro smysluplnou a ekonomicky zdůvodněnou nabídku. V dalším se dozvíte kdy při internetových nabídkách ukládáme data a jak je používáme.

Odpovědný

sera GmbH

Borsigstr. 49

52525 Heinsberg

email: datenschutz@sera.biz

Telefon: +49 2452 91 26 0

Na této adrese a telefonních číslech se spojíte s našimi pracovníky odpovědnými za ochranu.

Rozsah platnosti

Uživatelé získají tímto objasněním ochrany dat informace o druhu, rozsahu a účelu shromažďování a použití jejich dat a, která odpovědní pracovníci použijí.

Přijali jsme technická a organizační opatření, která zajišťují dodržování předpisů o ochraně dat. Naše nabídky splňují nařízení evropského nařízení o ochraně dat (GDPR), spolkovému zákonu o ochraně dat (BDSG) a zákonům elekomunikaci (TMG).

Navštivte naše web stránky

Při každém přístupu na nabídku budou námi resp. poskytovatelem web stránek informace automaticky anonymizovány. Tyto informace, označované také jako Server-Logfiles, jsou všeobecné a nedovolují žádný zpětný dosah na vaši osobu.

Anonymizováno bude mimo jiné:

 • Název web stránky,
 • Data,
 • Datum,
 • Množství dat,
 • Webbrowser a Webbrowser-verze,
 • Operační systém,
 • Název domény vašeho Internet-poskytovatele,
 • Odkaz-URL (každá stránka z níž jste se dostal na naši nabídku)
 • IP-Adresa.

Bez těchto dat je technicky nemožné vydat obsah web stránky a zobrazit jí. Až potud je skrytí dat nutné. Odtud dále používáme anonymní statistická data pro statistické účely. Pomáhají nám při optimalizaci nabídek a techniky. Vyhrazujeme si právo při podezření na protiprávní použití naší nabídky Logfiles následně kontrolovat.

Právním základem pro zpracování dat je Art. 6 odst. 1 S. 1 lit. f GDPR. Náš oprávněný zájem vychází z jmenovaného účelu shromažďování dat.

Registrace na našich web stránkách

Registrujte se na našich web stránkách a pro osobní servis shromáždíme osobní data. K tomu patří jméno, adresa a telefonní číslo a email adresa jako kontaktní a komunikační údaj.

Přihlášení umožní přístup k obsahu, který dávají k dispozici pouze registrovaní uživatelé. V případě potřeby mají přihlášení uživatelé možnost v rámci registrace data změnit nebo vymazat. Na přání Vám sdělíme, která osobní data shromažďujeme. Na požádání vymažeme či upravíme data, pokud nejsou žádná zákonná nařízení proti tomu. Pro otázky a přání ohledně korektury či vymazání použijte kontakty uvedené v tomto objasnění ochrany dat.

Právní základ pro zpracování dat tvoří Váš dobrovolný odvolatelný souhlas podle Art. 6 odst. 1 S. 1 lit. a, 7 GDPR.

Newsletter

Přihlásíte se na náš Newsletter, použijeme vámi dodaná data pouze pro tento účel, nebo, abychom Vás o této službě či registraci informovali. Tato data neposkytujeme dále třetím osobám.

Pro dodání Newsletters je třeba platná email-adresa. Uložena bude dále IP-adresa, z níž jste se na Newsletter přihlásili a datum kdy jste si Newsletter objednali. Tato data nám slouží jako důkaz při zneužití, když je nahlášena cizí email adresa pro Newsletter. Abychom zajistili, že email adresa nemůže být zneužita třetími osobami zanesena do našeho rozdělovníku, pracujeme podle zákona s tzv. “Double-Opt-In”-systémem. V rámci postupu budou objednávky Newsletter, zasláním potvrzujícího emailu a obdržení potvrzení protokolovány.

Právní základ pro zpracování dat tvoří Váš dobrovolný odvolatelný souhlas podle Art. 6 odst. 1 S. 1 lit. a, 7 GDPR.

Máte právo v každém okamžiku váš souhlas k uchování dat, vaší email adresy a jejich použití pro zasílání Newsletteru odvolat. Pro odvolání vám v každém Newsletteru a na web stránkách dáváme k dispozici link. Kromě toho máte také k dispozici možnost vaše rozhodnutí o odvolání sdělit na kontakty uvedené v tomto dokumentu.

Kontaktní formulář

Pokud nás kontaktujete přes Online formulář nebo přes email, uložíme vaše data, abychom mohli odpovědět na vaši poptávku případně položit příslušné otázky. Právním základem pro zpracování dat je váš dobrovolný odvolatelný souhlas podle Art. 6 odst. 1 S. 1 lit. a, 7 GDPR.

Výherní soutěž

Občas máte možnost se na našich web stránkách nebo Facebooku zúčastnit výherní soutěže. Když se na Facebooku zúčastníte výherní soutěže ať už přidáním obrázku, lajkováním obrázku, sdílením obrázku apod, ukládáme vaše data v souvislosti s touto soutěží výhradně pro tento účel. Tato data nepředáváme třetím osobám bez vašeho souhlasu.

Pro účast na výherní soutěži je potřeba platná email adresa. Uloženo bude uživatelské jméno na Facebooku a datum a čas účasti.

Právním základem pro zpracování dat je váš dobrovolný odvolatelný souhlas podle Art. 6 odst. 1 S. 1 lit. a, 7 GDPR.

V každém okamžiku máte možnost odvolat váš souhlas k uložení dat, vaší email adresy a jejich použití pro výherní soutěž. Pro odvolání dáváme k dispozici při každé výherní soutěži a na web stránkách link. Kromě toho máte také k dispozici možnost vaše rozhodnutí o odvolání sdělit na kontakty uvedené v tomto dokumentu.

Integrace služeb a obsahu třetích stran 

Naše nabídka někdy obsahuje obsah, služby a výkony jiných poskytovatelů. To jsou např. mapy od Google-Maps, videa od YouTube a rovněž obrázky a fotky z jiných web stránek. Poskytnutí IP adres je nutné, aby uživatel mohl stáhnout do svého vyhledávače tato data. Poskytovatel (dále uváděný jako “třetí strana”) zaznamenají tedy IP adresu uživatele.

I když se snažíme používat třetí stranu dodavatele, který používá IP adresu jen pro potřebný obsah, nemáme žádný vliv na to, zda IP adresu uloží. Obvykle to slouží pro statistické účely. Pokud budeme mít informaci, že IP adresa bude uložena, sdělíme to uživateli.

Cookies

Tyto web stránky obsahují tzv. Cookies. To jsou textové údaje uložené serverem na vašem počítači. Obsahují údaje o vyhledávači, IP adrese, operačním systému a internetovém spojení. Tato data nejsou od nás předávána třetí straně nebo bez vašeho souhlasu nejsou spojeny s osobními daty.

Cookies plní hlavně dvě úlohy. Pomáhají nám navigovat vás naší nabídkou, umožňují správné zobrazení web stránek. Nejsou používány k zanesení virů nebo startu programů.

Právním základem pro zpracování dat je Art. 6 odst. 1 S. 1 lit. f GDPR. Náš oprávněný zájem vychází ze zmíněného účelu shromažďování dat.

Máte možnost vyvolat naši nabídku také bez Cookies. K tomu musí být ve vyhledávači změněno nastavení. Informujte se prosím v nápovědě vašeho vyhledávače, jak deaktivovat cookies. Upozorňujeme však, že tím mohou být ovlivněny některé funkce této web stránky a snížen uživatelský komfort. Stránky www.aboutads.info/choices/ (USA) a www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ (Evropa) vám umožní spravovat on line cookies.

Využití Google Analytics

Používáme Google Analytics, analytickou službu web Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (https://www.google.de/intl/de/about/). Přitom jsou pseudoanonymisovány profily uživatelů a použité cookies. Informace o vašem použití našich stránek vytvořených cookies, obzvláště:

 • IP-Adresa
 • Typ vyhledávače
 • Verze vyhledávače
 • Operační systém
 • Referrer-URL (stránka z níž jste vstoupil do naší nabídky)
 • Datum u čas žádosti servru 

jsou přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. Informace jsou využívány pro vyhodnocení použití web stránky, pro sestavení reportu o aktivitách na web stránce a internetové využití pro marketingový výzkum a optimalizaci prezentace web stránky. Také jsou případně tyto informace předávány třetím stranám, pokud je to zákonně předepsané, nebo je třetí strana zpracovává podle požadavku. V žádném případě není vaše IP adresa spojována jinými daty od Google. IP-adresy jsou anonymisovány a přiřazení již není možné (IP-Masking).

Můžete zabránit instalaci cookies odpovídajícím nastavení vašeho vyhledávače. V tom případě nemohou být, mj., využity plně všechny funkce web stránky.

Navíc můžete zabránit sběru dat vytvořených cookies o vašem použití naší stránky (včetně vaší IP adresy) jakož i zpracování dat Google, když si stáhnete a nainstalujete Browser-Add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Alternativou k Browser-Add-on, obzvlášť u vyhledávačů na mobilech, můžete zabránit sběru přes Google Analytics, kliknutím na Link:

developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/. Bude nasazen Opt-out-Cookie, který zabrání sběru dat i při příští vaší návštěvě této web stránky. Opt-out-Cookie platí jen pro tento vyhledávač a jen pro naše web stránky a je uložen na vašem přístroji. Když vymažete Cookies na tomto vyhledávači, musíte Opt-out-Cookie nastavit znovu.

Další informace o ochraně dat v souvislosti s Google Analytics najdete např. Google Analytics-help (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

Doba uložení dat

Ukládáme vaše data tak dlouho jak je potřeba pro plnění smlouvy a rovněž ze zákonných důvodů. Obzvláště uložení na naší on line registraci je trvale kontrolováno. Jakmile není potřebné, nebo na základě vaší žádosti o vymazání, budou data vymazána, pokud tam není zákonná povinnost uložení (např. z daňových důvodů je uložení až na 10 let) nebo z oprávněných zájmů (např. k prosazení nároků. V případě požadavku uzavřeme data. Je nezbytné uchovat uzavřená data pro kontrolní účely v uzavřených datových souborech. Konečné vymazání uzavřených dat se děje pod stejnými předpoklady.

Vaše právo na informaci,opravu, vymazání, Nesouhlas se zpracováním, stížnosti, odvolání souhlasu

Přehled

Máte právo podle Art. 15 GDPR od odpovědných osob požadovat potvrzení, zda příslušná osobní data budou zpracovávána; V kladném případě máte právo na informaci o těchto osobních datech a na následující informace:

 1. účel zpracování;
 2. kategorie osobních dat, která budou zpracovávána;
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byla osobní data předložena nebo budou předložena, obzvlášť v případě příjemců ve třetích zemích nebo v případě mezinárodních organizací;
 4. pokud možno plánovaná doba, kdy budou osobní data uložena, nebo pokud to není možné tak kritéria pro stanovení delky;
 5. existence práva na opravu (Art. 16 GDPR) nebo vymazání vašich osobních údajů (Art. 17 GDPR) nebo omezení zpracování odpovědných osob (Art. 18 GDPR) nebo odvolání práva na zpracování (Art. 21 GDPR);
 6. existence práva na stížnost u dozorových orgánů (Art. 77 i. V. m. Art. 57 odst.. 2, § 19 BDSG); pro nás příslušný “Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen”, LDI, www.ldi.nrw.de.
 7. pokud osobní data nejsou shromažďována příslušnou osobou, všechny dostupné informace o původu dat;
 8. existence automatického rozhodování včetně profilování podle Artikel 22 odst.1 a 4 GDPR a - alespoň v těchto případech - vypovídající informace o logice a o rozsahu a důsledcích takového zpracování pro příslušnou osobu.
 9. Dále je tu právo na přenosnost dat (Art. 20 GDPR) a odvolání uděleného souhlasu (Art. 7 odst. 3 GDPR. Odvoláním souhlasu je legitimnost zpracování do té doby na základě původního souhlasu nedotčena.

Obzvlášť: vaše právo na nesouhlas podle Art. 21 GDPR

Máte právo, na základě vaší specifické situace, v každém okamžiku nesouhlasit se zpracováním vás týkajích se osobních dat Artikel 6 odstavec 1 písmeno e nebo f GDPR (veřejný zájem nebo oprávněný zájem odpovědného); to se týká také profilování na základě této regulace. Pak nebudeme dále zpracovávat osobní data, ledaže můžeme prokázat dostatečné důvody ochraňující zpracování, které vyváží váš zájem a práva a svobody nebo zpracování slouží k posílení žaloby či obhajoby.

Pokud jsou osobní data zpracovávána pro provozování přímého marketingu, máte kdykoliv právo protestovat proti zpracování vašich osobních dat pro účely propagace; to platí i pro profilování, které je ve spojitosti s přímým marketingem. Pokud nesouhlasíte se zpracováním pro účely přímého marketingu např. zprávou na kontakty (viz Link dole: “Kontakt”) nebo na naši email adresu na web stránkách, nebudou osobní data pro tyto účely dále zpracovávána.

Bezpečnost dat

Během vaší návštěvy našich web stránek používáme tzv. SSL-postup (Secure Socket Layer), v závislosti na zašifrování, které podporuje váš vyhledávač. Obvykle se jedná o 256-Bit-zašifrování. Pokud váš vyhledávač nepodporuje žádné 256-Bit-zašifrování, používáme tzv. 128-Bit-v3-technologii. To můžete rozeznat u uzavřeného zámku v řádku adresy vyhledávače nebo na spodní liště vyhledávače, zda stránka vaší internetové prezentace je přenášena s použitím šifrování.
Přijímáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom ochránili vaše data částečně či úplně proti ztrátě, poškození či zničení a před nepovoleným přístupem třetí strany Udržujeme naše bezpečnostní opatření na současné technologické úrovni.

Změna našeho prohlášení o ochraně dat

Vyhrazujeme si právo kdykoliv provést změnu, tak aby naše ochrana odpovídala současným legálním požadavkům. To platí i pro případ, kdy prohlášení o ochraně dat musí být přepracováno kvůli novým nebo přepracovaným službám. Nové prohlášení k ochraně dat bude aplikováno při vaší příští návštěvě naší nabídky.

Vyhledávání obchodu
l