Vaak gestelde vragen

Zoetwater Ziekten

Neonziekte

Hallo, sommige karperzalmen kunnen ook door de echte neonziekte (veroorzaakt door sporozoen van het soort Pleistophora - in de vaakliteratuur vindt je ze ook onder de naam Plistophor...

Zoetwater

Nieuw inrichten van een reeds bestaand aquarium

Hallo, idealiter zijn in het water niet al te veel bacteriën - deze zouden ja in de filter moeten zijn! Mijn advies is daarom, de filtermedia tijdens de hervorming in een emmer met...

Zoetwater Vissen

Nieuwe goerami attaqueerd oudere soortgenoten

Hallo, hier heb ik dan toch het vermoeden, dat het evt. geen vrouwtje, maar eerder een jong mannetje is! Bij open verwondingen is een zacht antibacterieel middel (sera baktopur...

Zoetwater Ziekten

Oogzwelling bij kempvis

Hallo, T.o.v. "aard van de ziekte":er zijn verschillende mogelijkheden - het waarschijnlijkst is een lesie of (c.q. ook) een bacteriële infectie van de oogachtergrond. T.o.v."behand...

Zoetwater Techniek

Op welke hoogte wordt de uitloop bij binnenfilters ingesteld?

Hallo, er zijn geen vaste regels, het kan beide. Hoe men de uitlaat van de filter aansluit, is ook afhankelijk van de te verzorgen vissen. Voor labyrintvissen zou bijv. de stroming...

Zoetwater Ziekten

Open wond aan het hoofd van een waterschildpad

Hallo, ja, dit zou men. De dierenarts heeft de middelen en de kennis, om open wonden deskundig te verzorgen. Als spoedmaatregel ter verlichting en ontstekingsremmend is sera sanipur...

Handelaren search
l