Vaak gestelde vragen

Zoetwater Verzorgen

Osmosewater met sera mineral salt voor maanvissen gereedmaken voor gebruik

Hallo, dit is zonder problemen mogelijk, exact voor deze toepassingen werd sera mineral salt ja ontwikkeld! Voor maanvissen en andere vissen uit dit soort biotopen adviseer ik ca. 5...

Zoetwater Vissen

Pantsermeerval (Hoplosternum) vindt geen contact met soortgenoten

Hallo, ik interpreteer dit nu eens zo, dat de vis (tot op de geknelde vinnen na) van begin af aan er zo uitgezien heeft en in de tussentijd niet van kleur veranderd is (door...

Zoetwater Verzorgen Ongewervelde

Permanent stijgende nitraat- en fosfaatwaarden / Slakkenplaag

Hallo, T.o.v. "fosfaat-/nitraat-waarden":deze belastingparameters komen voor een deel uit het leidingwater, meestal ontstaan zij echter door het voeder - vooral als er een dichte...

Zoetwater Verzorgen

pH-verhoging en tegelijk verlaging van de hardheid

Hallo, in dit geval adviseren wij een ontzilting door omkeerosmose of ionen uitwisseling. Het ontzoute water kan dan met  sera mineral salt op de gewenste totale hardheid gebracht...

Zoetwater Verzorgen

pH-waarde blijft ook na het verversen van het water onder 6,5

Hallo, T.o.v. "osmosewater":alleen maar als noot: de pH-waarde van osmosewater heeft bijna geen zeggingskracht - door de niet aanwezige buffering kan hij sterk schommelen. Ook zijn...

Zoetwater Verzorgen

Planten groeien niet en lossen zich op

Hallo, voor planten schadelijke insecten o.d. zijn bijna absoluut zeker uit te sluiten - mogelijke oorzaken zijn er echter velen: Hoge geleiding (boven ca. 500 µS/cm) Binnen het...

Handelaren search
l