Vaak gestelde vragen

Zoetwater Verzorgen

Hoornbloem vrij drijvend aan het oppervlak?

Hallo, T.o.v. "namen":Ceratophyllum demersum (zeer gebruikelijk) en Ceratophyllum submersum (eerder zelden) zijn in de aquaristiek bekend. T.o.v. "wortelen":ja, dit wordt - het...

Zoetwater Ongewervelde

Hippende dieren op het wateroppervlak / Springstaarten (collembolen)

Hallo, dit zijn zeker springstaarten (collembolen). Deze zijn vaak te zien (bijv. ook in bloempotten) en volledig ongevaarlijk. Voor sommige aan het oppervlak levende vissen zijn ze...

Zoetwater Verzorgen

Is het normaal, dat nieuwe planten, hun bladeren afwerpen? / Moet steenwol verwijderd worden?

Hallo, T.o.v. "bladeren afwerpen":dit is inderdaad vaak te zien. Heel veel planten worden in de plantenkwekerij emers, d.w.z. met de bladeren aan de lucht, geteeld (alleen de wortels...

Zoetwater Ziekten

Is het normaal, dat zich bij sera baktopur direct de tabletten vrij langzaam oplossen?

Hallo, hier moet men een beetje geduldig zijn, de tabletten lossen zich best wel langzaam, maar wel compleet op! Dit heeft technische oorzaken. Men kan ze (ongesplitst) in een...

Zoetwater

Kaam op het oppervlak

Hallo, een zulke kaam (die, tussen haakjes, ook groen zijn kan), is soms te zien, als overtollige organische belastingen (proteïnen, koolhydraten etc.) aanwezig zijn, die dan voor...

Zoetwater Techniek

Kalibratie seramic: pH 4  in plaats van pH 9 gebruiken?

Hallo, nee, het apparaat moet met de in de gebruikersinformatie aangegeven vloeistof met pH 9,2 gecalibreerd worden. Een calibratie met andere als de aanwezige vloeistoffen is of...

Handelaren search
l