Vaak gestelde vragen

Zoetwater Ziekten

Opgezwollen lichaam bij de neontetra's

Hallo, bij een kuitaanzet van het vrouwtje (wat in het aquarium heel zelden voorkomt) treed geen apathisch gedrag op, waardoor het eerder op een ziekte lijkt. Zonder meer details of...

Zoetwater Techniek Verzorgen

Geleidbaarheid van omkeerosmosewater

Hallo, 60 µS/cm zijn voor osmosewater inderdaad erg veel,  dit zou kunnen verwijzen naar een meetfout (bijv. mislukte kalibrering), onzuivere opvangpotten of een defecte...

Zoetwater Techniek

Tl-buis geeft na het aanzetten geen licht

Hallo, wij vragen u, alstublieft te controleren, of de lamp en de starter goed in de fitting zitten - daarvoor de lamp c.q. licht draaien. Slechte plaatsing door het niet juiste...

Zoetwater

Luchtbellen aan het oppervlak en vertroebelingen na het opnieuw inrichten

Hallo, geduldig zijn, dit zal zich vanzelf oplossen. De vertroebeling ontstaat meestal door het fijne grind of de fijne zand en zal naar enkele dagen verdwenen zijn. Rechtstreeks na...

Zoetwater Vissen

Molly's krijgen zo te zien geen kroost

Hallo, ik ben er redelijk overtuigd van, dat er ook al van de molly's kroost geweest is. Echter worden deze meestal 's nachts geboren en zijn dan tot de volgende morgen al opgegeten....

Zoetwater Vissen

Nakweek van platy's / Welke bezetting

Hallo, T.o.v. "kweekkast":dit - als mogelijk - absoluut niet doen. Voor adulte vissen zijn deze kasten gewoon te klein.Voor het kweken van de jonge vissen zijn ze daarentegen uiterst...

Handelaren search
l