Vaak gestelde vragen

Zoetwater Vissen

Sumatranen vreten de vinnen van de guppy's aan

Hallo, sumatranen alsook andere barbelsoorten vreten vaak de lange vinnen van andere vissen aan. Daarom adviseren wij vissen met lange vinnen niet samen met sumatranen in een...

Zoetwater Voedering

Tijdens afwezigheid 3 weken geen waterwissel? / Voeder voor vakantievervanging klaarmaken

Hallo, ja, dat gaat, als in pricipe alles "in orde" is (geen ziekten, vissen in goede conditie, in principe geen problemen met bezetting of water. Enkele tips voor...

Zoetwater Techniek

Tl-buis geeft na het aanzetten geen licht

Hallo, wij vragen u, alstublieft te controleren, of de lamp en de starter goed in de fitting zitten - daarvoor de lamp c.q. licht draaien. Slechte plaatsing door het niet juiste...

Zoetwater Verzorgen

Turf (sera super peat) tegen algen?

Hallo, turf werkt daadwerkelijk tegen algen, zelfs in tweeërlei opzicht:veel algen groeien in alkalisch en carbonaatbevattend water beter als in zuur, carbonaatarm water - en de...

Zoetwater Ziekten

Verdragen meervallen sera mycopur?

Hallo, het kopergehalte is zeer laag en ook voor de meeste soorten meervallen onbedenkelijk, echter zouden meervallen in principe als het mogelijk is en zij niet besmet zijn in een...

Zoetwater Verzorgen

Verlichtingsduur in het aquarium?

Hallo, als het om de verlichtingsduur gaat zijn zowel de meningen van veel aquarianen als ook de aangaves in de desbetreffende aquariumliteratuur mijlenver uiteen. De lengte van een...

Handelaren search
l