Vaak gestelde vragen

Zoetwater Vissen

Vragen met betrekking op de bezetting van een nieuw 200-liter-aquarium

Hallo, als het om de soorten gaat bestaan er geen bedenkingen, echter zijn telkens 8 platy's en guppy's tamelijk veel, vooral omdat zich de levendbarende binnen de kortste tijd sterk...

Zoetwater Vissen

Vragen met betrekking op de nakweek van Colisa lalia (dwerggoerami)

Hallo, T.o.v. "nestbouw/voederplaats":dit klinkt goed - ik adviseer, tenminste soms, eenvoudig op een andere plek te voeden! T.o.v. "extra aquarium":noch ... noch,  laat de vis...

Zoetwater Vissen

Vragen voor de bezetting van een 190-liter-aquarium

Hallo, 4 Ancistrus-pantsermeervallen2 is genoeg - als men geen afnemers voor de  spoedig zeer talrijke jonge vissen heeft,  is het beter alleen maar vissen met hetzelfde geslacht in...

Zoetwater Vissen

Vuurkeelcichlide en zebracichlide (Thorichthys meeki/Cryptoheros nigrofasciatus) samen verzorgen?

Hallo, "precies dezelfde" is misschien iets hard uitgedrukt, maar ze komen tenminste in soortgelijke biotopen voor. Deze soorten verdragen zich onder elkaar niet goed (als er alle...

Zoetwater

Waar moet op gelet worden, als men zand als bodemgrond gebruikt?

Hallo, in principe is zand goed geschikt voor aquariums, echter moet men op twee dingen letten: ten eerste moet de zand ronde korrels hebben (details zie "soorten"), en ten tweede...

Zoetwater Verzorgen

Wat betekend "NO2-N"?

Hallo, dit is de nitriet-stikstof, dus het in NO2 aanwezige N. Navenant kunnen beide waarden (NO2 en NO2-N) door eenvoudig multipliceren of delen met/door 3,3 omgerekend worden -...

Handelaren search
l