Vaak gestelde vragen

Zeewater

Wat heeft men nodig, om een zeewateraquarium met 220 liter in te richten?

Hallo, met het volgende zou u rekening moeten houden: verwarming (de prestatie is afhankelijk van de gewenste water- alsook omgevingstemperatuur) verlichting (soort en...

Zoetwater Ziekten

Wat is het verschil tussen sera baktopur en sera baktopur direct?

Hallo, dit zijn volledig verschillende producten, d.w.z. andere werkzame stoffen. Terwijl sera baktopur een vloeibare werkzame stof is, zijn het bij sera baktopur direct tabletten -...

Zoetwater Ziekten

Wat is te doen, als de behandeling met sera pond omnipur S voltooid is?

Hallo, ook al verdwijnt de gekleurdheid in het water na enige tijd door de invloed van micro-organismen en UV-straling (daglicht!), adviseren wij na het afsluiten van de behandeling...

Zoetwater Verzorgen

Wat moet men doen als de nitrietwaarden verhoogd (nitrietpeak) zijn?

Hallo, als spoedmaatregel adviseren wij het gebruik van sera toxivec, daarbij nog grote hoeveelheden van het water verversen - echter zonder de filter te "reinigen". Naar enkele...

Zoetwater Ziekten

Wat te doen bij buikwaterzucht?

Hallo, buikwaterzucht op zich is niet de ziekte, maar het symptoom van een zware inwendige infectie (en hier vooral van de nieren). Men kan met sera baktopur direct behandelen,...

Zoetwater

Wat te doen bij vertroebelingen?

Hallo, de vertroeblingen kunnen op grond van infusoria (micro-organismen) of door opgewaaide zand ontstaan, wat vaak in nog niet goed op gang gekomen aquariums voorkomt. Tegen...

Handelaren search
l