Vaak gestelde vragen

Zoetwater Ongewervelde

Slakken vermengvuldigen zich te snel

Hallo, mogelijke oorzaken zijn ook levendvoer of een latente aanwezigheid veroorzaakt door een of andere factor - bijv. onbedoeld overvoeren of een onondekte dode vis...

Zoetwater Vissen

Cichlides zijn agressiever geworden

Hallo, stijnen zijn hier niet de voorkeursmethode, maar veel leege slakkenschelpen en een bodem van fijn zand, dat voldoende dik is zo dat de vissen de schelpen kunnen ingraven. Ik...

Zoetwater Verzorgen

Snelle of langzame waterdoorstroming in de filter?

Hallo, in principe is een compromis uit alle twee het optimum. Dit wordt, tenminste bij hoge nitraatbelastingen, bijv. door de combinatie van een conventionele "biofilter"...

Zoetwater Verzorgen

Zwarte algen in een goudvisaquarium

Hallo, waarschijnlijk zijn de puisten en draden punt-/of baard-/ penseelalgen, die biologisch tot de roodalgen behoren. In dit geval is te adviseren, het fosfaat- en ook het...

Zoetwater Ziekten

De vinnen hebben een zwarte rand na de behandeling tegen vinrot

Hallo, dusdanige zwarte plekken kunnen na een succesvolle behandeling van een bacteriële infectie soms optreden - ze zullen meestal in de loop van de tijd praktisch volledig genezen....

Vijver Zoetwater Ziekten

Zware infectie bij de goudvissen

Hallo,dit klinkt naar een zware parasitische infectie, die meestal op grond van problemen met het water (bijv. organische belasting, nitriet) veroorzaakt/geactiveerd wordt. Een...

Handelaren search
l