Vaak gestelde vragen

Zoetwater Vissen

Zwaarddragers paren zich niet

Hallo, hier zou men gewoon eenvoudig afwachten - verondersteld, er zijn alle twee geslachten in het aquarium (zgn. late mannetjes zien lange tijd als vrouwtjes uit)! Ietwat tijd...

Zoetwater Ziekten

sera baktopur met sera costapur combineren?

Hallo, de combinatie met sera costapur (alle twee dan in de normale dosering) is mogelijk. In plaats van deze combinatie kunt u ook het breedbandmidddel sera omnipur S gebruiken,...

Zoetwater Ziekten

sera baktopur: Tips voor het gebruik

Hallo, T.o.v. "gebrek aan zuurstof":nee - ademnood wordt eerder daardoor veroorzaakt, dat een scala van bacteriën ook de kieuwen aantast (bacterieel kieuwrot) en daarmee de ademing...

Zoetwater Ziekten

sera baktopur: behandelingsduur

Hallo, eerst moet de behandeling op die manier worden gedaan, als deze in de gebruikersinformatieis beschreven, d. b. toevoegen op de eerste en derde dag. Of en hoe ver een...

Zoetwater Ziekten

sera costapur F: gebruikstips

Hallo, T.o.v. "verlichting/CO2-bemesting":beide kan aanblijven; bij de  CO2-toevoer moet men echter  op de ademhaling van de vissen letten en deze zo nodig iets smoren.Omdat dit vaak...

Zoetwater Ziekten

sera ectopur: Toepassing en compatibiliteit

Hallo, sera ectopur is zelfs meer geschikt dan gewoon zout:het is een verdere ontwikkeling van de bekende zouttherapie, waarbij deze door zuurstofloslatende stoffen nog wordt...

Handelaren search
l