Vaak gestelde vragen

Zoetwater Vissen

Welke voorwaarden moeten voor kempvissen vervult worden?

Hallo, wenselijk is eerder zacht water, weinig stroming en zwemmende planten. Van zeer drukke of zelfs bitse vissen (barbelen!) moet men beslist afstand doen. Vissen met grote en...

Zoetwater Ziekten

Witte stippen op de vissen?

Hallo, witte stippen op de vissen wijzen bijna altijd op Ichthyophthirius multifiliis, vaak ook  "Ichthyo" genoemd, een van de vaakst voorkomende visziekten in aquariums. De ziekte...

Zoetwater Ongewervelde

Witte wormen in het aquarium

Hallo, naar alle waarschijnlijkheid zijn het de zgn. Oligochaeten (rondwormen). Daarvoor pleit de in verhouding met de lichaamslengte kleine diameter alsook het feit, dat ze van de...

Zoetwater Ziekten

Wond bij Black Molly

Hallo, als er een klein wondje is (schubbenverlies), is dit normaliter niet zo erg en heelt onder hygiënische omstandigheden vanzelf. Men moet alleen maar erop letten, dat geen...

Zoetwater Ongewervelde

Wormen en Hydra

Hallo, T.o.v. "schijwormen/Hydra"schijfwormen is een mogelijkheid met betrek op de aan de ruiten kruipende dieren, maar het is ook mogelijk dat het hier om rondwormen (Nematoden) of...

Zoetwater

Zand en grind combineren? / Hoe veel zand wordt benodigd?

Hallo, T.o.v. "zand en grind":een klein plekje met zand brengt niet veel, vooral omdat het zand binnen de kortste tijd letterlijk in het grind "verzinken" zou en de Indische...

Handelaren search
l