Vaak gestelde vragen

Zoetwater

Zand met welke korrelmaat is geschikt?

Hallo, T.o.v. "zand 0,5 mm":nee, dit is ok. De korrels moeten wel rond zijn (geen gebroken zand), vooral, als er in het aquarium vissen zijn, die op de bodem leven of zich graag...

Zoetwater Ongewervelde Verzorgen

Zijn bemestingsmiddelen schadelijk voor garnalen?

Hallo, het gehalte aan koper is hier zo minimaal, dat er zelfs voor zeer sensitieve garnalen en ongewervelde dieren geen enkel gevaar bestaat. sera florena en sera florenette worden...

Zoetwater Vissen

Zijn cichliden geschikt als predators voor jonge guppy's?

Hallo, ja, dit gaat - als de waterwaarden passen (zacht, zwak zuur, zeer goede waterhygiëne). Cichliden zijn wat dit betreft  zeer veeleisend. De cichliden eten zeker alleen maar de...

Zoetwater

Zijn schulpen en slakkenhuizen schadelijk in het aquarium?

Hallo, als er op de schalen geen olie of andere - ongunstige resten van vlees - verontreinigingen zitten, valt er niets op af te dingen (behalve, dat het er c.q. optisch onnatuurlijk...

Zoetwater Verzorgen Vissen

Zou het kunnen zijn, dat enkele dagen na een nitrietvergiftiging geen verhoogde nitrietwaarden meer aantoonbaar zijn?

Hallo, ja, dit is beslist mogelijk. Gevaarlijk hoge nitrietwaarden dalen na enkele dagen weer, voor zover er geen bacteriën remmende chemicaliën in het water zijn. De zogenoemde...

Zoetwater Ongewervelde

Zou men torenslakken in aquariums bestrijden?

Hallo, in feite is er geen reden voor, omdat vooral torenslakken in een aquarium uitgesproken nuttig zijn. Maar als het dan beslist nodig is, kan men ze met een slakkenval (sera...

Handelaren search
l