Vaak gestelde vragen

Zoetwater Verzorgen

Zuivering bij het verversen van het water / Welke waarden moeten wanneer gecontroleerd worden?

Hallo, T.o.v. "zuivering van het water":sera aquatan (bindt o.a. koper en beschermt de vissen tegen chloor) is inderdaad altijd als het water ververst wordt te adviseren. Een...

Zoetwater Verzorgen

Zwarte algen in een goudvisaquarium

Hallo, waarschijnlijk zijn de puisten en draden punt-/of baard-/ penseelalgen, die biologisch tot de roodalgen behoren. In dit geval is te adviseren, het fosfaat- en ook het...

Zoetwater Vissen

Zwarte tetra (Gymnocorymbus ternetzi) hebben gepaaid

Hallo, T.o.v. "kuitschimmel":Het zou ook kunnen, dat de eieren niet of maar voor een deel bevrucht waren. Niet bevruchte eieren lossen zich al heel snel op en krijgen schimmel, die...

Zoetwater Ziekten

Zweer bij dwerggoerami

Hallo, in aanmerking komt een bacteriële infectie uit de Aeromonas- of Pseudomonas-omgeving (-> sera baktopur direct), maar ook een infectie met vistuberculose (niet te behandelen)...

Zoetwater Ziekten

Behandeling van huidzuigwormen bij de hobbykweek van guppy's

Hallo, alle twee de mogelijkheden zijn ok, want de huid- en kieuwwormen zijn in de regel zeer gastheer specifiek, d.w.z. een op de guppy's parasiterende soort tast normaliter niet...

Vijver Ziekten

Behandeling van vinrot bij koi

Hallo, geschikt is hier sera pond cyprinopur, voor zover het een bacteriële infectie is. Ook is een goede waterhygiëne erg belangrijk. De behandeling kan direct in de vijver...

Handelaren search
l