Vaak gestelde vragen

Zoetwater Verzorgen

Welke bemestingsmiddelen zijn geschikt als de planten niet meer willen groeien?

Hallo, als het een tekort aan mineralen is, adviseren wij sera florena (vloeibaar) voor rankgewassen, resp. sera florenette (tabletten) voor sterk wortelnde planten zoals bijv. Echin...

Zoetwater Vissen

Welke vissen kunnen samen met betta's verzorgd worden?

Hallo, in eerste instantie zijn hier rustige en niet agressieve vissen geschikt, bijv. de kegelvlekbarbeel of de meest gangbare karperzalmen, pantser- en harnasmeervallen, de...

Zoetwater Vissen

Welke vissen voor het decimeren van guppy-jongvissen?

Hallo, in aanmerking komen bijna alle karperzalmen in de maat rond de 6 cm, bijv. van het soort Hyphessobrycon. Dwergcichliden (in eerste instantie Apistogramma spp.) decimeren ook...

Zoetwater

Zand met welke korrelmaat is geschikt?

Hallo, T.o.v. "zand 0,5 mm":nee, dit is ok. De korrels moeten wel rond zijn (geen gebroken zand), vooral, als er in het aquarium vissen zijn, die op de bodem leven of zich graag...

Zoetwater Ongewervelde

Welke krabben zijn geschikt voor aquariums?

Hallo, de bekendste en het vaakst in de handel verkrijgbare is wel de "regenboog krab" Pseudosesarma moeshi c.q.  eng verwante soorten. Voor deze uit het brakwater (mangroves)...

Zoetwater Techniek

Welke tl-buis moet naar voren worden gebracht?

Hallo, in principe kann men de posotionering aan de persoonlijke smaak overlaten, maar deze combinatie is inderdaad een uitstekende standaardsituatie. Achtergrondinformatie: de...

Handelaren search
l