J

sera reptil sun heat

Лампа със слънчева дневна светлина за терариуми  • Произвежда интензивна, естествената топлина
  • Излъчва високи нива на UV-A и UV-B
  • Безопасно UV: вредните нива на ниския спектър на UV-B лъчите са блокирани
  • Задължително използване на термоустойчива керамична фасунга

Този продукт съдържа живак и не може да се изхвърля заедно с домашния боклук. Моля, отнесете го до пункт за изхвърляне на опасни отпадъци.

Име на продукта SAP-Mat.-Oνομασία Съдържание Продукт no. SAP-Mat.-Aριθμός

sera reptil sun heat

reptil sun heat 100W D/US/F/NL/I/E/P/RUS
1бр. 32043 80729
Търсене на търговец
l