J

Jeden den o chovu, péči a nemocech okrasných ryb ve specializovaném ZOO obchodě

sera a VDA/DGHT zvou na pátý veterinární seminář

Jeden den o chovu, péči a nemocech okrasných ryb ve specializovaném ZOO obchodě

Jak posuzovat chování ryb v teorii a praxi? Jak vypadá správný chov raků, krevet a šneků? Jaké současné zdravotní problémy můžeme pozorovat u skalárů? Tyto a další otázky budou zodpovězeny na pátem veterinárním semináři, který se bude konat 13. listopadu 2019 v Heinsbergu.

Také letos byli pro událost získáni renomovaní přednášející a mohl být sestaven  rozmanitý program. Osm zajímavých přednášek poskytne hostům zajímavý pohled do různých oblastí. Tento seminář je organizátorem zaměřen na místní veterináře, kteří spolupracují s obchody zaměřenými na chovatelské potřeby a chtějí si prohloubit znalosti o péči a diagnostiku akvarijních a jezírkových ryb a rovněž pro úřední veterináře, kteří specializované obchody kontrolují. Cílem je prohloubit spolupráci mezi odbornými ZOO obchody a veterináři a informovat veterináře o  současných problémech specializovaných obchodů. Přednášející zahrnují proto jak experty veterinární mediciny tak odborníky ze ZOO obchodů s dlouholetou zkušeností z oboru.

První přednášku pátého veterinárního semináře bude Prof. Dr. Thomas Blaha, člen rady Veterinární asociace pro ochranu zvířat (TVT), který představí závěry EXOPET-Studie. Následuje nepříjemné avšak důležité téma: Nouzové zabíjení okrasných ryb a okrasných vodních bezobratlých, o němž bude přednášet Dr. Dirk W. Kleingeld (LAVES Hannover, přeseda německé sekce EAFP). Po krátké pause, která slouží i k výměnmě profesionálních zkušeností, bude přednášet  Dr. Stefan K. Hetz z Humboldt-University Berlin na téma "Morfologické znalosti v akvarijní péči: Živorodky – labyrintky". Potom Dr. Karin Grassl z Aquazoo Düsseldorf při své přednášce vezme hosty na "veterinární potápění do korálového útesu".

Druhá polovina semináře začne společnou přednáškou Dr. Stefan K. Hetz a Peter Merz z velkoobchodu s okrasnými rybami Peter Merz. Prezentují chování ryb v teoriie (Dr. Stefan Hetz) a praxi (Peter Merz). Následně informuje Dr. Helmut Wedekind, ředitel Institutu pro rybaření bavorského úřadu pro zemědělství, o požadavcích pro chov jakož i aktuálních zdravotních problémech skalárů. Jak ryby šetrně chytat  a jak je správně dostat do obchodů přednese Peter Merz. Závěrečnou přednášku "Raci, krevety a šneci – chov a potřeby" přednese vedoucí semináře Dieter Untergasser.

Veterinární seminář je uznávané vzdělávání podle § 10 ATF-Statuten s programem z odborných přednášek a následující  otázky a diskuze. V případě zájmu, je možné zúčastnit se exkurze k akváriu v Kolínské ZOO s odborným průvodcem (bez ATF).

Další informace o semináři najdete v brožuře semináře.

Vyhledávání obchodu
l